Hallinto ja palvelut

Ohjeet ja säännöt

Strategia ja talous

Henkilöstö ja luottamuselimet

Hallinto- ja talouspalvelut:

Sami Alasara, kunnanjohtaja
Päivi Huhtala, hallintojohtaja
Anu Vähälä, toimistosihteeri, arkistonhoitaja
Piia Mäkitarkka, edunvalvoja
Sarita Ahvenniemi , edunvalvontasihteeri
Annie Yli-Leppälä, viestintä -ja hankekoordinaattori
Kirjanpito ja  maksupalvelut, Järvinet Oy
Palkanlaskenta, Järvinet Oy
ICT-operaattorit, Järvinet Oy

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut:

Tarja Puro, sivistysjohtaja, lukion rehtori
Antti Turpeinen, yhteiskoulun rehtori
Anssi Kuusela, vapaa-aikasihteeri

Rakennus-, tekninen toimi ja ympäristönsuojelu:

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja
Rakennusmestari
Marita Lantela, teknisen toimen toimistosihteeri
Virpi Tiainen, rakennustarkastaja
Tarja Mäkiniemi, rakennusvalvontasihteeri
Mari Turpeinen, siivoustyön ohjaaja
Jaana Strang, siivooja
Keijo Savola, talonmies
Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Matkailu ja elinkeinot:

Alasara Sami, kunnanjohtaja
Tarja Mäkiniemi, opasvälitys
Maaseutupalvelut

Kauhavan kaupunki
Terveys- ja sosiaalipalvelut:

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.05.2025

Yhteystiedot: sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Ollila Jari, pj
Angervisto Marko, I varapj
Väkeväinen Ville, II vpj
Ala-aho Ville
Angervisto Raimo
Hernesniemi Mari
Honkaniemi Heikki
Juttuniemi Aku-Matti
Karlström Sari
Keskinen Pekka
Kraatari Vuokko
Kuoppala Petri
Lammi Pirkko
Lamminen Keijo
Luoma Vesa
Sadeharju Minna
Savola Sami
Särkiniemi Virpi
Viinamäki Tuija

Kunnanhallitus 1.8.2021-31.5.2023

Ala-aho Ville, pj
varajäsen Niemelä Sanna
Kuoppala Petri, vpj
varajäsen Viita-aho-Tohni Maria
Kraatari Vuokko
varajäsen Lamminen Keijo
Karlström Sari
varajäsen Juttuniemi Aku-Matti
Honkaniemi Heikki
varajäsen Nyyssölä Riitta
Lammi Pirkko
varajäsen Hernesniemi Jari
Luoma Vesa
varajäsen Angervisto Raimo

Tarkastuslautakunta 2021 – 2025

Sadeharju Minna, pj
varajäsen Autio Seija
Savola Sami, vpj
varajäsen Keto Kyllikki
Ojala Timo
varajäsen Mäkitarkka Ahti
Honkaniemi Vuokko
varajäsen Nyyssölä Jorma
Ketola Minna
varajäsen Rauhala Helmi

Kehitysvaltiokunta 2021-2025

Hernesniemi Mari, pj
varajäsen Kraatari Vuokko
Juttuniemi Aku-Matti,vpj
varajäsen Kangastie Arvi
Lamminen Keijo
varajäsen Mäki Anne
Viinamäki Seppo
varajäsen Nyyssönen Kari
Niemelä Sanna
varajäsen Lammi Minna

Hyvinvointivaliokunta

Viinamäki Tuija, pj
varajäsen Lamminen Keijo
Luoma Vesa, vpj
varajäsen Laakso Irma
Särkiniemi Virpi
varajäsen Lamminen Johanna
Kangastie Arvi
varajäsen Mantela Miika
Dinga Bo
varajäsen Övermark Miika
Ollila Tapio
varajäsen Kraatari Vuokko
Viita-aho-Tohni Maria
varajäsen Mustikkamaa Erkki

Tekninen valiokunta 2021-2025

Väkeväinen Ville, pj
varajäsen Särkiniemi Virpi
Angervisto Marko, vpj
varajäsen Kangastie Arvi
Hernesniemi Jari
varajäsen Lamminen Keijo
Karlström Sari
varajäsen Annola Eetu
Paavola Inka
varajäsen Ahola Maarit
Nyyssölä Riitta
varajäsen Laasanen Juhani
Keskinen Pekka
varajäsen Viita-aho-Tohni Maria

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Keski-Vinkka Seppo, pj
Peltola Matti, vpj
Granholm Sanna
Perälä Jouko
Tissarinen Kaisa
1. varajäsen Autio Seija
2. varajäsen Etelämäki Matti
3. varajäsen Savola Tuulikki
4. varajäsen Rannila Joni
5. varajäsen Virtanen Maija-Sisko

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Lappajärven kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus. Sen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Lappajärven kunnalle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin Lappajärven kunnan asiakirjat ovat julkisia. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Tietopyynnön toimittaminen
Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää julkisuuslain mukaan se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Lappajärven kunnassa tietopyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi tai sähköpostitse kunta@lappajarvi.fi. Tietopyynnöt toimitetaan vastattavaksi organisaation sisällä oikealle vastuuyksikölle/henkilölle. Lappajärven kunnassa hallintojohtaja ratkaisee valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt sekä kunnanhallituksen alaisen toiminnan tietopyynnöt. Kunnantalon keskusarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tiedon antaa toimistosihteeri. Muut asiakirjapyynnöt ratkaisevat kunkin toimialan toimialajohtaja tai vastuuviranhaltija.

Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kunta vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 13 §).

Lappajärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta tullaan vielä täydentämään ja sitäpäivitetään muutosten yhteydessä.

Sidonnaisuudet

Vieritä ylös