Hallinto ja palvelut

Ohjeet ja säännöt

Strategia ja talous

Henkilöstö ja luottamuselimet

Hallinto- ja talouspalvelut:

Sami Alasara, kunnanjohtaja
Päivi Huhtala, hallintojohtaja
Anu Vähälä, toimistosihteeri, arkistonhoitaja
Piia Mäkitarkka, edunvalvoja
Sarita Ahvenniemi , edunvalvontasihteeri
Annie Yli-Leppälä, viestintä -ja hankekoordinaattori
Kirjanpito ja  maksupalvelut, Järvinet Oy
Palkanlaskenta, Järvinet Oy
ICT-operaattorit, Järvinet Oy

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut:

Tarja Puro, sivistysjohtaja, lukion rehtori
Antti Turpeinen, yhteiskoulun rehtori
Anssi Kuusela, vapaa-aikasihteeri

Rakennus-, tekninen toimi ja ympäristönsuojelu:

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja
Rakennusmestari
Marita Lantela, teknisen toimen toimistosihteeri
Virpi Nokua, rakennustarkastaja
Tarja Mäkiniemi, rakennusvalvontasihteeri
Mari Turpeinen, siivoustyön ohjaaja
Jaana Strang, siivooja
Keijo Savola, talonmies
Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Matkailu ja elinkeinot:

Alasara Sami, kunnanjohtaja
Tarja Mäkiniemi, opasvälitys
Maaseutupalvelut

Kauhavan kaupunki
Terveys- ja sosiaalipalvelut:

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Hallinto- ja talouspalvelut:

Sami Alasara, kunnanjohtaja
Päivi Huhtala, hallintojohtaja
Anu Vähälä, toimistosihteeri, arkistonhoitaja
Piia Mäkitarkka, edunvalvoja
Sarita Ahvenniemi , edunvalvontasihteeri
Annie Yli-Leppälä, viestintä -ja hankekoordinaattori
Kirjanpito ja  maksupalvelut, Järvinet Oy
Palkanlaskenta, Järvinet Oy
ICT-operaattorit, Järvinet Oy

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut:

Tarja Puro, sivistysjohtaja, lukion rehtori
Antti Turpeinen, yhteiskoulun rehtori
Anssi Kuusela, vapaa-aikasihteeri

Rakennus-, tekninen toimi ja ympäristönsuojelu:

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja
Rakennusmestari
Marita Lantela, teknisen toimen toimistosihteeri
Virpi Nokua, rakennustarkastaja
Tarja Mäkiniemi, rakennusvalvontasihteeri
Mari Turpeinen, siivoustyön ohjaaja
Jaana Strang, siivooja
Keijo Savola, talonmies
Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Matkailu ja elinkeinot:

Alasara Sami, kunnanjohtaja
Tarja Mäkiniemi, opasvälitys
Maaseutupalvelut

Kauhavan kaupunki
Terveys- ja sosiaalipalvelut:

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.05.2025 Yhteystiedot: sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi Ollila Jari, pj Angervisto Marko, I varapj Väkeväinen Ville, II vpj Ala-aho Ville Angervisto Raimo Hernesniemi Mari Honkaniemi Heikki Juttuniemi Aku-Matti Karlström Sari Keskinen Pekka Kraatari Vuokko Kuoppala Petri Lammi Pirkko Lamminen Keijo Luoma Vesa Sadeharju Minna Savola Sami Särkiniemi Virpi Viinamäki Tuija Kunnanhallitus 1.8.2021-31.5.2023 Ala-aho Ville, pj varajäsen Niemelä Sanna Kuoppala Petri, vpj varajäsen Viita-aho-Tohni Maria Kraatari Vuokko varajäsen Lamminen Keijo Karlström Sari varajäsen Juttuniemi Aku-Matti Honkaniemi Heikki varajäsen Nyyssölä Riitta Lammi Pirkko varajäsen Hernesniemi Jari Luoma Vesa varajäsen Angervisto Raimo Tarkastuslautakunta 2021 – 2025 Sadeharju Minna, pj varajäsen Autio Seija Savola Sami, vpj varajäsen Keto Kyllikki Ojala Timo varajäsen Mäkitarkka Ahti Honkaniemi Vuokko varajäsen Nyyssölä Jorma Ketola Minna varajäsen Rauhala Helmi Kehitysvaliokunta 2021-2025 Hernesniemi Mari, pj varajäsen Kraatari Vuokko Juttuniemi Aku-Matti,vpj varajäsen Kangastie Arvi Lamminen Keijo varajäsen Mäki Anne Viinamäki Seppo varajäsen Nyyssönen Kari Niemelä Sanna varajäsen Lammi Minna Hyvinvointivaliokunta Viinamäki Tuija, pj varajäsen Lamminen Keijo Luoma Vesa, vpj varajäsen Laakso Irma Särkiniemi Virpi varajäsen Lamminen Johanna Kangastie Arvi varajäsen Mantela Miika Dinga Bo varajäsen Övermark Miika Ollila Tapio varajäsen Kraatari Vuokko Viita-aho-Tohni Maria varajäsen Mustikkamaa Erkki Tekninen valiokunta 2021-2025 Väkeväinen Ville, pj varajäsen Särkiniemi Virpi Angervisto Marko, vpj varajäsen Kangastie Arvi Hernesniemi Jari varajäsen Lamminen Keijo Karlström Sari varajäsen Annola Eetu Paavola Inka varajäsen Ahola Maarit Nyyssölä Riitta varajäsen Laasanen Juhani Keskinen Pekka varajäsen Viita-aho-Tohni Maria Keskusvaalilautakunta 2021-2025 Keski-Vinkka Seppo, pj Peltola Matti, vpj Granholm Sanna Perälä Jouko Tissarinen Kaisa 1. varajäsen Autio Seija 2. varajäsen Etelämäki Matti 3. varajäsen Savola Tuulikki 4. varajäsen Rannila Joni 5. varajäsen Virtanen Maija-Sisko

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Lappajärven kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus. Sen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Lappajärven kunnalle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin Lappajärven kunnan asiakirjat ovat julkisia. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Tietopyynnön toimittaminen
Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää julkisuuslain mukaan se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Lappajärven kunnassa tietopyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi tai sähköpostitse kunta@lappajarvi.fi. Tietopyynnöt toimitetaan vastattavaksi organisaation sisällä oikealle vastuuyksikölle/henkilölle. Lappajärven kunnassa hallintojohtaja ratkaisee valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt sekä kunnanhallituksen alaisen toiminnan tietopyynnöt. Kunnantalon keskusarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tiedon antaa toimistosihteeri. Muut asiakirjapyynnöt ratkaisevat kunkin toimialan toimialajohtaja tai vastuuviranhaltija.

Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kunta vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 13 §).

Lappajärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta tullaan vielä täydentämään ja sitäpäivitetään muutosten yhteydessä.

Sidonnaisuudet

Scroll to Top