Laki, oikeus ja turvallisuus

Edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti ja yleinen edunvalvoja toimii sen valvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Yhteystiedot

Edunvalvoja:
Piia Mäkitarkka, puh. (06) 2412 5660. Tavoitettavissa parhaiten klo 9.00-11.00. Sähköposti: piia.makitarkka (at) lappajarvi.fi.

Edunvalvontasihteeri:
Sarita Ahvenniemi, puh. (06) 2412 5661. Sähköposti: sarita.ahvenniemi (at) lappajarvi.fi.

Osoite: Lappajärven kunta, yleinen edunvalvonta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi.

Kuluttajansuoja

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta maistraattien tehtäväksi.

Valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan neuvontanumero: 071 873 1901 klo 9 – 15.

Pelastustoimi

Pelastuslaitoksen tiedote karttakoordinaattipalvelusta, joka auttaa mökkiläisiä, veneilijöitä ja muita luonnossa liikkujia määrittämään tarkan sijaintinsa.

Talous ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on tarkoitettu maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaamiseen. Tuomioistuin voi velallisen hakemuksesta päättää velkajärjestelystä, jos velallinen ei ole päässyt sovintoon velkojiensa kanssa. Talous- ja velkaneuvoja avustaa asiakasta kaikissa talous- ja velkaongelmiin liittyvissä asioissa. Palvelu on maksutonta.

Yksityisillä ammatin- ja elinkeinoharjoittajilla on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn ja järjestellä harjoitettavan elinkeinotoiminnan velkoja. Velkajärjestelyyn pääsyn edellytyksenä on mm. kannattava yritystoiminta. Ensisijaisesti maksuvaikeuksissa olevan yrittäjän tulisi ottaa ensin yhteyttä Talousapu-neuvontapalveluun puh. 02950 24880, ma – pe klo 9- 16. Palveluun soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun. Talousapu-palvelussa arvioidaan elinkeinotoimintaa ja sen kannattavuutta. Jos velkajärjestely näyttää mahdolliselta, palvelusta ohjataan velkajärjestelyyn liittyviin jatkotoimiin.

Muutoksia talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisessä 1.1.2019 alkaen

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen. Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on 1.1.2019 alkaen: Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto, etela-pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi, puh. 029 5661105 , osoite: Valtion virastotalo Fallesmanni, Juhonkatu 4, 3 krs, 60320 Seinäjoki

Voit 1.1.2019 alkaen vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Jos asiasi käsittely on Lappajärven talous- ja velkaneuvonnassa kesken vuodenvaihteessa (velkaneuvonnassa, käräjäoikeudessa, takuusäätiössä tai muutoin), siirretään sinut asiakkaaksi Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston velkaneuvontaan, jonne voit tarvittaessa olla yhteydessä.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Yleinen oikeusapu

Oikeusapuasioissa lappajärveläisiä palvelee Lapuan oikeusaputoimisto, jolla on sivutoimipiste Alajärvellä ja tarvittaessa sivuvastaanotto Lappajärvellä kunnanviraston tiloissa. Ajanvaraukset ja tapaamisten sopimiset numerosta 010 366 1200.

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeuslaitoksen kotisivuilla kerrotaan tarkemmin mm. oikeusavun sisällöstä ja siitä, millaisilla tuloilla oikeusapua on mahdollista saada
Oikeudellinen puhelinpalvelu on aloitettu kokeiluna.

Ulosottoasioista yleistietoa. Lappajärveläisiä palvelee Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Seinäjoella.

Minilex.fi – Suomen laki suomeksi, lakiongelmiin apua maksutta www.minilex.fi Lakialan yleissivusto Minilex tarjoaa ratkaisuja lakiongelmiin. Palvelussa on laaja tietokanta lakiartikkeleita, vastauksia lakikysymyksiin ja lakipuhelinpalvelu.

Vieritä ylös