Osallistu ja vaikuta

Miten osallistun ja vaikutan

Kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta säädetään kuntalain 4 luvussa.

Kunnan asukkailla (18 v.) on äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa ja äänestysoikeus neuvoa-antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä. Myös muulla tavalla kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeus käsittää mm. kunnan palvelut ja yhteistoiminnan. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita.

Aloitteen voi toimittaa myös suoraan kunnalle. Tällöin tulee:

  • merkitä aloitteeseensa selvästi sana ”aloite”
  • liittää mukaan yhteystietonsa
  • mainita osoitetietonsa, jotta aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa
  • Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnanvaltuustolle annetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon joko itse edustajina kunnan toimielimissä tai pitämällä yhteyttä luottamushenkilöihin tai viran- ja toimenhaltijoihin.

Lappajärven kunnan ylimpinä päättävinä toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä lautakunnat. Kuntalaiset voivat seurata kunnan päätöksentekoa sähköisesti kunnan kotisivuilla Kunta ja hallinto –osiossa kohdasta Päätöksenteko. Valtuuston päätöksentekoa ja keskustelua voi seurata myös paikan päällä valtuustosalissa.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Kuntalaiset voivat tehdä myös valtakunnallisia aloitteita. Palveluihin voi tutustua osoitteissa kansalaisaloite.fi tai demokratia.fi.

 

Osallisuusohjelma

Katso Lappajärven osallisuussohjelma, jossa eritellään tarkemmin kuntalaisten osallistamisesta päätöksentekoon.

Ota yhteyttä, anna palautetta, kysy!

Kunnanvirasto
Maneesintie 5 A
62600 Lappajärvi

Kunnanvirasto avoinna:
ma – to klo 8.00 – 15.30
pe klo 8.00 – 15.00
Fax: (06) 2412 5699

Sähköpostiosoite: kunta (at) lappajarvi.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Häiriötilanteet ja vikailmoitukset
Päivystävä talonmies 044 369 9674

Valtakunnalliset hätänumerot
Hätäkeskus 112
Myrkytyskeskus (09) 471 977
Aukioloajat ma – su 00 – 24

Laskutus ja Y-tunnus Laskutusosoite:
Lappajärven kunta/asianomainen osasto, PL 29, 62901 Alajärvi
Verkkolaskuosoite: 003701805169
Välittäjän tunnus: 003703575029 (CGI)
Y-tunnus: 180516-9

Yhteydenottolomake

Anna palautetta tai kysy kunnan asioista. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian riippuen tietenkin siitä, miten paljon vastaaminen edellyttää selvitystyä. Kysymyksiä ja vastauksia voidaan myös julkaista nimettömäinä tällä sivulla.


    Scroll to Top