Nuoriso

Nuorisopalvelut

Perusnuorisotyön palvelut: Nuorisotilat ja Meidän tila -ohjaustoiminta, Nuorisofoorumi, Nuorisofoorumi, Nuorten toimintaviikot, Koulunuorisotyö.

Erityisnuorisotyön palvelut: Etsivänuorisotyö toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana – Lappajärvellä ja Evijärvellä toimii yksi yhteinen Etsivä nuorisotyöntekijä sekä yksi Etsivä nuorisotyöntekijä ja hän toimii 40% työajastaan yhteistoiminta-alueellamme.

Nuorisoavustukset: Määräraha nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille tai järjestöille – Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä nuorten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Nuorisofoorumi

OSALLISTU, VAIKUTA, VAIKUTU

Nuorisofoorumi -toiminta  on  itsenäinen,  poliittisesti  ja  uskonnollisesti  sitoutumatontoimijataho,  joka  koostuu  13–23-vuotiasta nuorista. Nuorisofoorumi toimii  yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien kanssa. Toiminnassa on  matala  kynnys,  ei  vaaleja  vaan  kaikki  halukkaat  ovat  tervetulleitakehittämisfoorumeihin/-kokouksiin  paikalle. Nuorisofoorumin tehtävä on ohjata ja kehittää jatkuvana nuorten palveluita ja toimintoja. Nuorisofoorumi toimii itsenäisenä toimielimenä jossa osallistuvat kunnan nuoret yhdessä nuorisopalveluiden sekä nuorisopalvelujen sidosryhmien kanssa. Nuorisofoorumissa hyödynnämme muun muassa seuraavia toimintapoja: osallistava budjetointi, alotteiden tekeminen kunnan päättäville toimielimille, aktiivinen matalankynnyksen kokoontuminen ilman virallisia nuorisovaltuustovaaleja.

Osallistavan  toiminnan  kautta  varmistamme,  että  nuoren  ääni kuuluunuorisopalveluita sekä kunnan palveluita yleisesti  kehitettäessä.

Nuorisotilat ja Meidän tila -ohjauspalvelu

Meidän tila -ohjauspalvelu on kunnan järjestämää perusnuorisotyönpalvelua. Palvelu on suunnattu 6lk ja sitä vanhemmille nuorille. Tilat ovat auki keskiviikkoisin klo 17.00 – 21.00, perjantaisin klo 17.00 – 22.00 sekä joka toinen lauantai (parittomat) klo 18.00 – 22.00. Lappajärven Meidän tila -ohjauksesta vastaa Lappajärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Sänkiaho 040 1668 410. Tilat sijaitsevat osoitteessa Maneesintie 1 A4.

Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot jaetaan hakemusten perusteella aina lukuvuodeksi kerrallaan (1.9.-31.5.) elokuun kolmannella viikolla. Kuulutus nuorisotilavuorojen hausta julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessamediassa. Nuorisotilat ovat maksuista vapaita oppilaskunnille, kaikille toimiville lappajärveläisille järjestöille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa, Lappajärven sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöille sekä eläkeläisjärjestöille. Järjestöt ja yhdistykset voivat varata nuorisotiloja myös yksittäiseen kokous- ja tapahtumakäyttöön. Muilta käyttäjiltä peritään vuokra seuraavasti: Lyhytkestoinen käyttö (alle 3 h) 30 € ja koko päivä 50 €. Nuorisotilojen sekä nuorisotiloilla sijaitseva musakämpän varaukset nähtävissä timle -palvelusta https://lappajarvi.timle.fi/.

Nuorisotiloja koskevat tiedustelut: Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela, puh. 044 3699 440 tai anssi.kuusela@lappajarvi.fi

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on työtä, jonka tarkoituksena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut sekä löytämään omat vahvuudet Työtä tehdään nuoren lähtökohdista käsin, yhdessä eri verkostojen kanssa. Työskentely muotoutuu yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan. Etsivää nuorisotyötä rahoittaa opetus-ja kulttuuriministeriö.

Etsivänuorisotyön yhteystiedot:

  • Anna-Maija Kuusela 040 195 36 05 anna- maija.kuusela@kauhava.fi FB Nuorisotyö Lappajärvi-Evijärvi
  • Susanna Ojanperä 040-194 5883 susanna.ojanpera@kauhava.fi Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi

Nuorten kesätyöllistäminen

Mikä onkaan ainutlaatuisempi nuoruusmuisto kuin se ensimmäinen työpaikka? Lappajärven kunta tarjoaa lappajärveläisille yrityksille ja yhdistyksille tukea nuorten kesätyöllistämiseen määrärahan puitteissa. Nuoret ovat työsuhteessa omiin työnantajiinsa, jolloin työnantajavastuut ja velvollisuudet eivät koske kuntaa. Määrärahalla tuetaan ensisijaisesti yksityisiä lappajärveläisiä yrittäjiä, yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka sitoutuvat työllistämään kesän aikana lappajärveläisen 15-21 vuotiaan. Lue lisää aiheesta alta, kuinka tukea haetaan työllistä nuori kesäksi yleisohjeesta.

Katso lisätietoja alla olevasta esitteestä ja ota yhteyttä yhteyshenkilöihin – Lappajärven kunnan yleisohje kesätyöllistämiseen 2022

Nuorisojärjestöt

Vieritä ylös