Sosiaali ja -terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja hoitaa päämiehensä asioita ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta tai taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti ja yleinen edunvalvoja toimii sen valvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen yleisenä edunvalvojana toimii Lappajärven kunnan edunvalvoja Piia Mäkitarkka.

YHTEYSTIEDOT

Edunvalvoja: Piia Mäkitarkka, puh. (06) 2412 5660 Tavoitettavissa parhaiten klo 9.00-11.00 Sähköposti: piia.makitarkka(at)lappajarvi.fi

Edunvalvontasihteeri: Sarita Ahvenniemi puh. (06) 2412 5661 Sähköposti: sarita.ahvenniemi(at)lappajarvi.fi

Osoite: Lappajärven kunta, yleinen edunvalvonta Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi

Ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastaja

Lappajärvi kuuluu Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Eläinlääkäri

Lappajärvi kuuluu Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Vieritä ylös