Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen palvelut ovat osa Elinvoimalautapalveluita joita hallinnoidaan Elinvoimalautakunnassa. Elinvoimalautakunnan toimialaan kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, edistäminen, matkailu ja yrityspalveluasiat, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut sekä museotoiminta. Vapaa-aikatoimi hallinnoi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimialojen palveluita – johtaminen, organisoiminen sekä kehittäminen. Vapaa-aikapalvelut vastaavat myös ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista, suunnittelusta sekä toteuttamisesta yhteistoimintaverkostossa Vapaa-aikapalvelut sekä Tekninentoimi toteuttaa yhteistoiminnassa liikuntapaikkojen- sekä ulkoilualueiden hoidon mitoituksen ja toteutuksen.

Yhteystiedot

Vapaa-aikasihteeri: Anssi Kuusela 044 3699 440 anssi.kuusela@lappajarvi.fi

Kirjastonjohtaja: 044 3699 663

Liikunta-alueet: Ari Lehtinen 044 3699 680 ari.lehtinen@lappajarvi.fi, Jarkko Korri 044 3699 671 jarkko.korri@lappajarvi.fi

 

Meidän tila -ohjaustoiminta: Kirsi Sänkiaho toiminnanjohtaja 4H 040 1668 410

Etsivä nuorisotyö: Anna-Maija Kuusela 040 195 36 05 anna-maija.kuusela@kauhava.fi FB Nuorisotyö Lappajärvi-Evijärvi, Salla Niemelä  040 194 58 83 salla.niemeka@kauhava.fi FB Etsivä Nuorisotyö Lappajärvi-Evijärvi

Vapaa-aikatoimen uutiset

lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva
Ajankohtaista

Lasten teatteriesitys – Täti Hattara ja Töötti 5.12. klo 15.00 – 15.40 @ Lappajärven lukion auditorio meteoriittisali

Täti Hattara ja Töötti – Vuorovaikutteinen klovneriesitys, jossa katsojat pääsevät auttamaan Täti Hattaraa lapsenvahtihommissa. Täti Hattara …

Lue lisää →
lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva
Ajankohtaista

Kirjailijavierailu Petra Olli ja Mikko Kekäläinen – Petra Olli Painija 4.12.2021 klo 14.00-15.30 @ Hotelli Kivitippu

Kirjanjulkaisutilaisuus Petra Olli Painija nyt Lappajärvellä / meet-and-greet Petra ja Mikko Kirjailijavierailu Petra Olli ja …

Lue lisää →
lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva
Ajankohtaista

Luentoja mediasta – näkökulmia sosiaalisesta median käytöstä ja sen vaaroista ja mahdollisuuksista, nettikiusaamisesta sekä median vääristymisestä

Näkökulmia sosiaalisesta median käytöstä ja sen vaaroista ja mahdollisuuksista, nettikiusaamisesta sekä median vääristymisestä LUENTOJA MEDIASTA …

Lue lisää →
lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva
Ajankohtaista

Lasten ja nuorten toimintaviikot 2021 – viikot 47 ja 48!

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAVIIKOT 2021 (22.11. – 5.12.)Toimintaa, tapahtumia ja kulttuuria – lapsille, nuorille ja …

Lue lisää →

Liikuntapaikkojen ja harrastetilojen varaukset

Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut jakavat vuosittain liikuntatilojen ja -alueiden sekä harrastetilojen käyttövuoroja elokuussa sekä toukokuussa. Sisäliikunta- ja muiden harrastetilojen vakituiset käyttövuorot jaamme hakemusten perusteella aina lukuvuodeksi kerrallaan (1.9.-31.5.) elokuun kolmannella viikolla. Kenttävuorot kesä- ja syyskaudelle (1.6.-31.11.) jaamme hakemusten perusteella toukokuun alussa. Kuulutus käyttövuorojen hausta julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Päätös liikunta- ja harrastetilojen jakamisesta toteutetaan vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätöksen perusteella.

Liikuntatilojen käytöstä ei peritä vuokraa, jos tilaa käyttää Lappajärveläinen yhdistys lappajärveläisten lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Muissa tapauksissa perimme kunnanhallituksen määrittelemä vuokran tilojen käytöstä. Tietoja tilavuokrista alla: Liikunta- ja harrastetilojen vuokrat

Liikuntapaikkojen ja harrastetilojen varaukset näet Timle -palvelussa: https://lappajarvi.timle.fi/

Tenniskentät varattavissa asiakkaalle vapaalla rajapinnalla Timlen -palvelun kautta: https://lappajarvi.timle.fi/

Tenniskentät varattavissa asiakkaalle vapaalla rajapinnalla ohjevideo varaajille: Ohjevideo

 

Avustukset ja stipendit

Vapaa-aikatoimen avustukset - Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminta

Vapaa-aikatoimen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille tai järjestöille. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksissä ja järjestöissä toimivia kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Määrärahan jakamisesta päättää Elinvoimalautakunta. Vapaa-aikatoimen avustusmääräraha jaetaan toiminta- ja kohdeavustuksina. Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan internet-sivulla ja ilmoitustaululla. Avustukset julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuun aikana.

Lisätietoa vapaa-aikatoimen avustuksista ja avustuksen hakemisesta:

Vapaa-aikatoimen avustussäänto
Vapaa-aikatoimen avustushakemuskaavake
Lisätietoa kyläyhdistyksille jaettavasta elinvoima-avustuksesta
Lisätietoa nuorisoseuroille jaettavasta nuorisoseuratalojen kiinteistöavustuksesta

Ikäneuvoston jakama toiminta-avustus ikäihmisille suunnatun toiminnan järjestämiseen:

Ikäneuvoston avustushakemuskaavake
Ikäneuvoston jakaman avustuksen vaikutusarvionnin vastauskaavake (täytetään, kun avustustoiminnan alainen toiminta päättyy)

Vapaa-aikatoimen urheilija stipendit

Lappajärven vapaa-aikalautakunta myöntää stipendejä Lappajärven kunnassa kirjoilla oleville tai paikallista urheiluseuraa vähintään viimeiset kolme vuotta edustaneille SM-tasolla menestyneille urheilijoille. Stipendiä hakee urheilijan edustama urheiluseura urheilumenestystä seuraavana vuonna. Stipendiä haetaan Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2015 urheilumenestyksestä haetaan stipendiä vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä.)

Stipendianomus osoitetaan Vapaa-aikatoimelle. Anomuksessa tulee mainita urheilijan nimi, hänen henkilökohtainen valmentajansa ja urheilijan saavutus. Urheilijan tulee sijoittua SM-tasolla kolmen parhaan joukkoon.

Lisätietoa urheilijastipendin anomisesta:

Urheilijan stipendisääntö
Stipendihakemuskaavake urheilija-/valmentajastipendi

Edustustehtäviin valmistautuvien stipendisääntö

EM- ja MM-kilpailuihin tai olympialaisiin valmistautuva urheilija voi saada erillisen stipendin Edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännön mukaisesti. Stipendiesityksen tekee Vapaa-aikasihteeri ja stipendistä päättää kunnanhallitus. Stipendiä hakee urheilija itse. Hänen on ilmoitettava Vapaa-aikasihteerille stipendiin vaadittavat tiedot Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännöstä:

Edustustehtaviin valmistautuvien stipendisääntö
Stipendihakemuskaavake edustustehtaviin valmistautuminen

Lisäohjeita stipendinsaajalle:

Lappajärven vapaa-aikalautakunnan urheilumenestyksen johdosta myöntämä stipendi on tarkoitettu valmennukseen ja se maksetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymiä tositteita vastaan. Hyväksyttäviä kuluja ovat esim. valmennusleirikulut, fysiologiset testimaksut, urheiluväline- ja tarvikemaksut sekä hierontamaksut. (Lappajärven kunta, Urheilijain stipendisääntö, Kv 17.12.2001 §7.1) Toimita kulutositteet vapaa-aikasihteerille aina kuluvan vuoden loppuun mennessä. Liitä tositteiden mukaan myös pankkitilitietosi.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12§).

Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Kunnan tehtävänä on huolehtia että ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava sijoitus. Kansalaisjärjestöt, kuntalaiset, elinkeinoelämä ovat välttämättömiä peruspalveluiden yhteistyökumppaneita.

Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja sidosryhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilönä toimii Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri. Ehkäisevä päihdetyö koordinoidaan ja toteutetaan kuntayhteistoiminnassa moniammatillisessa työryhmässä. Lappajärven kunnan Elinvoimalautakunta käsittelee ehkäisevän päihdetyön toteutuman vuosittain vapaa-aikasihteerin valmistelemana.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus on muodostettu toimintaa ohjaava toimintakäsikirja hallinnollisen työn toteutukseen, kuinka ehkäisevää päihdetyötä kunnissa sekä alueellisessa verkostossa toteutetaan – koordinoivat vastuuhenkilöt, seudullinen työryhmä, työn rakenteet, prosessit ja palvelut.

Ehkäisevä päihdetyö toimintakäsikirja Lappajärvi, Evijärvi ja Kauhava
Ehkäisevä päihdetyö peruspalveluissa – Opas kunnan ehkäisevään päihdetyöhön
Ehkäisevän päihdetyön Toimintaohjelma (STM)

Ehkäisevän päihdetyön koulutus, kampanjat ja materiaalit (Ehyt ry)

 

Osamisen varmistaminen, tiedon- ja vaikuttamistyön lisääminen

Kaikukortti-toiminta

Valtakunnallinen Kaikukortti-toiminta polkaistiin Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella käyntiin toukokuussa 2019. Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ihmisille, joilla ei ilman Kaikukorttia olisi varaa osallistua kulttuuritapahtumiin. Kaikukortilla tapahtumiin, konsertteihin, elokuviin, kansalaisopiston kursseille jne. pääsee jatkossa maksutta.

Kaikukortissa ei liiku lainkaan raha, vaan koko toiminta perustuu mukana olevien kulttuuria alueella tuottavien tahojen tahtoon tehdä hyvää. Kaikukortilla voi lunastaa lippuja sekä itselleen että alle 16-vuotiaille lapsilleen. Kulttuuripalvelujen tuottajilla on halutessaan oikeus rajata Kaikukortin piiriin esimerkiksi tietty prosenttiosuus pääsylipuista tai kurssipaikoista.

Kaikukortin saaminen edellyttää asiakkuutta johonkin Kaikukorttia jakavaan tahoon. Kaikukorttia jakavat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä Järvi-Pohjanmaan Perusturvan yksiköiden lisäksi mm. seurakuntien diakoniatyö ja kuntien etsivä nuorisotyö. Käytössä on myös yhteisökortti, jolla työntekijä voi viedä kaikukorttilaisia tapahtumiin, sillä monesti lähtemisen kynnys on korkea. Mukana olevien tahojen laaja skaala saa korttien jakajilta kiitosta.

Kaikukortti-toiminta yleisesite
Kaikukortti-toiminta asiakasesite

Vieritä ylös