Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikapalvelut

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimiala pitää sisällään liikunta-, nuoriso-ja kulttuuripalvelut. Vapaa-aikatointa hallinnoidaan hyvinvointivaliokunnassa. Vapaa-aikatoimen tehtävä on valvoa kuntalaisten oikeutta yhdenvertaiseen osallistumiseen ja turvata asiakkaiden lakisääteisten palveluiden toteutuminen ja tuottaminen huomioiden liikunta-, nuoriso ja kulttuurilait. Vapaa-aikatoimen tavoite on asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kehittäminen sekä arviointi.  Vapaa-aikatoimi toteuttaa aktiivisesti henkistä ja fyysistä olosuhdetyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, kehittämällä palveluinfrastruktuuria sekä avustamalla yhdistyksiä ja järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan. Vapaa-aikatoimi sekä tekninentoimi toteuttavat yhteistoiminnassa kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen- sekä ulkoilualueiden hoidon mitoituksen ja toteutuksen.

 

Yhteystiedot

Kuusela Anssi

Vapaa-aikasihteeri
anssi.kuusela@lappajarvi.fi 044 369 9440

Ari Lehtinen

Liikunta-alueet
ari.lehtinen@lappajarvi.fi 044 3699 680

Kirsi Sänkiaho

Meidän tila -ohjaustoiminta
lappajarvi@4h.fi 040 1668 410

Jarkko Korri

Liikunta-alueet
jarkko.korri@lappajarvi.fi 044 3699 671

Anna-Maija Kuusela

Etsivä nuorisotyö
anna-maija.kuusela@kauhava.fi 040 195 36 05

Salla Niemelä

Etsivä nuorisotyö
salla.niemela@kauhava.fi 040 194 58 83

Vapaa-aikatoimen uutiset

artikkelikuva vapaa-aika
Ajankohtaista

Lappajärven kunta ja hyvinvointilautakunta julistaa vapaa-aikapalveluiden avustukset haettavaksi 19.02.2022 klo 18.00 mennessä!

Hyvinvointivaliokunnan toiminta-avustukset 2023 haettavaksi julistaminen Vuoden 2023 talousarvioon on merkitty vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahaa yhteensä 66 250 …

Lue lisää →
artikkelikuva vapaa-aika
Ajankohtaista

Kulttuuripalkinnon voittajat 2022

LAPPAJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2022  Jaakko Pessinen    Kiitoksia Lappajärven kulttuuritoiminnan elävöittämisestä ja voimaannuttamisesta. Olet tehnyt merkittävää …

Lue lisää →
artikkelikuva vapaa-aika
Ajankohtaista

Elintapaohjaus

Hyvinvointia pienillä elintapavalinnoilla! Lappajärven kunta ja Vimpelin kunta tarjoavat 10 kuntalaiselle / vuosi mahdollisuuden ilmoittautua …

Lue lisää →
Ajankohtaista

Avantouintipalvelut 2022-2023

Avantouinti vuorot ja aikataulut – 5.10.2022 – 30.4.2023 Keskiviikko naiset 17.00-18.30 / yleisvuoro 18.30-21.30 Lauantai …

Lue lisää →

Liikuntapaikkojen ja harrastetilojen varaukset

Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut jakavat vuosittain liikuntatilojen ja -alueiden sekä harrastetilojen käyttövuoroja elokuussa sekä toukokuussa. Sisäliikunta- ja muiden harrastetilojen vakituiset käyttövuorot jaamme hakemusten perusteella aina lukuvuodeksi kerrallaan (15.8.-15.6.) elokuun kolmannella viikolla. Kenttävuorot kesä- ja syyskaudelle (1.6.-31.11.) jaamme hakemusten perusteella toukokuun alussa. Kuulutus käyttövuorojen hausta julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Päätös liikunta- ja harrastetilojen jakamisesta toteutetaan vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätöksen perusteella.

Tietoja tilojen käyttömaksuista löydät kuntosali- ja liikuntahalllipalveluiden sivulta.

Liikuntapaikkojen ja harrastetilojen varaukset näet Timle -palvelussa: https://lappajarvi.timle.fi/

Verkkokauppa kuntosalipalvelut: Kuntosalinpalvelun verkkokauppa

Verkkokauppa liikuntahallipalvelut Timle Slotin verkkokaupasta (voi vaatia chrome-selaimen käyttöä)

Tenniskentät varattavissa asiakkaalle Timlen -palvelun kautta: https://lappajarvi.timle.fi/

Tenniskentät varattavissa asiakkaalle ohjevideo varaajille: Ohjevideo

 

Avustukset ja stipendit

Vapaa-aikatoimen avustukset - Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminta

Vapaa-aikatoimen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille tai järjestöille. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksissä ja järjestöissä toimivia kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Määrärahan jakamisesta päättää Elinvoimalautakunta. Vapaa-aikatoimen avustusmääräraha jaetaan toiminta- ja kohdeavustuksina. Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan internet-sivulla ja ilmoitustaululla. Avustukset julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuun aikana.

Lisätietoa vapaa-aikatoimen avustuksista ja avustuksen hakemisesta:

Vapaa-aikatoimen urheilija stipendit

Lappajärven vapaa-aikalautakunta myöntää stipendejä Lappajärven kunnassa kirjoilla oleville tai paikallista urheiluseuraa vähintään viimeiset kolme vuotta edustaneille SM-tasolla menestyneille urheilijoille. Stipendiä hakee urheilijan edustama urheiluseura urheilumenestystä seuraavana vuonna. Stipendiä haetaan Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2015 urheilumenestyksestä haetaan stipendiä vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä.)

Stipendianomus osoitetaan Vapaa-aikatoimelle. Anomuksessa tulee mainita urheilijan nimi, hänen henkilökohtainen valmentajansa ja urheilijan saavutus. Urheilijan tulee sijoittua SM-tasolla kolmen parhaan joukkoon.

Lisätietoa urheilijastipendin anomisesta:

Edustustehtäviin valmistautuvien stipendisääntö

EM- ja MM-kilpailuihin tai olympialaisiin valmistautuva urheilija voi saada erillisen stipendin Edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännön mukaisesti. Stipendiesityksen tekee Vapaa-aikasihteeri ja stipendistä päättää kunnanhallitus. Stipendiä hakee urheilija itse. Hänen on ilmoitettava Vapaa-aikasihteerille stipendiin vaadittavat tiedot Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännöstä:

Lisäohjeita stipendinsaajalle:

Lappajärven vapaa-aikalautakunnan urheilumenestyksen johdosta myöntämä stipendi on tarkoitettu valmennukseen ja se maksetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymiä tositteita vastaan. Hyväksyttäviä kuluja ovat esim. valmennusleirikulut, fysiologiset testimaksut, urheiluväline- ja tarvikemaksut sekä hierontamaksut. (Lappajärven kunta, Urheilijain stipendisääntö, Kv 17.12.2001 §7.1) Toimita kulutositteet vapaa-aikasihteerille aina kuluvan vuoden loppuun mennessä. Liitä tositteiden mukaan myös pankkitilitietosi.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12§).

Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Kunnan tehtävänä on huolehtia että ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava sijoitus. Kansalaisjärjestöt, kuntalaiset, elinkeinoelämä ovat välttämättömiä peruspalveluiden yhteistyökumppaneita.

Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja sidosryhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilönä toimii Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri. Ehkäisevä päihdetyö koordinoidaan ja toteutetaan kuntayhteistoiminnassa moniammatillisessa työryhmässä. Lappajärven kunnan hyvinvointivaliokunta käsittelee ehkäisevän päihdetyön toteutuman vuosittain vapaa-aikasihteerin valmistelemana.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus on muodostettu toimintaa ohjaava toimintakäsikirja hallinnollisen työn toteutukseen, kuinka ehkäisevää päihdetyötä kunnissa sekä alueellisessa verkostossa toteutetaan – koordinoivat vastuuhenkilöt, seudullinen työryhmä, työn rakenteet, prosessit ja palvelut.

Ehkäisevä päihdetyö toimintakäsikirja Lappajärvi, Evijärvi ja Kauhava
Ehkäisevä päihdetyö peruspalveluissa – Opas kunnan ehkäisevään päihdetyöhön
Ehkäisevän päihdetyön Toimintaohjelma (STM)

Ehkäisevän päihdetyön koulutus, kampanjat ja materiaalit (Ehyt ry)

 

Osamisen varmistaminen, tiedon- ja vaikuttamistyön lisääminen

Kaikukortti-toiminta

Valtakunnallinen Kaikukortti-toiminta polkaistiin Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella käyntiin toukokuussa 2019. Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ihmisille, joilla ei ilman Kaikukorttia olisi varaa osallistua kulttuuritapahtumiin. Kaikukortilla tapahtumiin, konsertteihin, elokuviin, kansalaisopiston kursseille jne. pääsee jatkossa maksutta.

Kaikukortissa ei liiku lainkaan raha, vaan koko toiminta perustuu mukana olevien kulttuuria alueella tuottavien tahojen tahtoon tehdä hyvää. Kaikukortilla voi lunastaa lippuja sekä itselleen että alle 16-vuotiaille lapsilleen. Kulttuuripalvelujen tuottajilla on halutessaan oikeus rajata Kaikukortin piiriin esimerkiksi tietty prosenttiosuus pääsylipuista tai kurssipaikoista.

Kaikukortin saaminen edellyttää asiakkuutta johonkin Kaikukorttia jakavaan tahoon. Kaikukorttia jakavat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä Järvi-Pohjanmaan Perusturvan yksiköiden lisäksi mm. seurakuntien diakoniatyö ja kuntien etsivä nuorisotyö. Käytössä on myös yhteisökortti, jolla työntekijä voi viedä kaikukorttilaisia tapahtumiin, sillä monesti lähtemisen kynnys on korkea. Mukana olevien tahojen laaja skaala saa korttien jakajilta kiitosta.

Kaikukortti-toiminta yleisesite
Kaikukortti-toiminta asiakasesite

Scroll to Top