Lappajärven kunta hakee ympäristösihteeriä – haku päättyy 19.4.2022 kello 12

artikkelikuva ajankohtaista

Lappajärven kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ympäristösihteeriä – haku päättyy 19.4.2022 kello 12

Lappajärvi on Etelä-Pohjanmaan maakunnan suurin järvi, jonka pohjois- ja länsirannalla Lappajärven virkeä kunta sijaitsee. Yli 1000 vapaa-ajan asunnon myötä kunnan väkiluku kaksinkertaistuu kesälomakaudella. Asutus ja maatalous ovat keskittyneet järven ympärille luoden omaleimaisen järviympäristön. Merkittäviin luontokohteisiin kuuluvat mm. suoalueet, kuten Natura 2000-suojelualueverkostoon kuuluva linnustoltaan arvokas Vanhanevan keidassuo. Monipuolisen kasvillisuutensa vuoksi maakunnallisesti arvokas Harjujoki sijaitsee kunnan pohjoispuolella.

Lappajärven kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ympäristösihteeriä, joka hoitaa viranhaltijan tehtäviä Lappajärven ja Evijärven kunnissa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Työ alkaa 2.5. tai sopimuksen mukaan.

Ympäristösihteeri hoitaa ympäristönsuojeluun liittyviä monipuolisia tehtäviä. Työskentely perustuu ympäristölainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin. Ympäristösihteerin työhön sisältyy mm.  ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikenne- ja vesiliikennelain sekä näiden nojalla annettujen asetusten kautta ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat lupatehtävät ja valvontavelvoitteet. Lisäksi työhön liittyy kuntien hallintosääntöjen mukaiset tehtävät, kuntalaisten neuvontaa, lausuntojen valmistelua ja kunnissa vireillä olevien vesiensuojeluhankkeiden edistämistä ja valvontaa. Ympäristösuojeluviranomaisena Lappajärven kunnassa toimii tekninen valiokunta, jossa ympäristösihteeri toimii valmistelijana ja esittelijänä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, mikä pitää sisällään ympäristönsuojeluun tai ympäristölainsäädäntöön liittyviä opintoja. Työtehtävistä suoriutuminen edellyttää oman vastuualueensa lainsäädännön hallintaa, yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Eduksi katsotaan työkokemus ympäristöpuolen viranhaltijana toimimisesta, työkokemus vesiensuojeluhankkeissa ja kunnallishallinnon tuntemus. Auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virassa on 6 kk koeaika. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee ensisijaisesti toimittaa Kuntarekryn kautta 19.4.2022 klo 12:00 mennessä. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella: Lappajärven kunta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi. Kuoreen merkintä ”ympäristösihteeri”.

Lisätietoja antaa: Vs. ympäristösihteeri Elsi Hietaranta 044 3699 446 ja tekninen johtaja Anne Övermark 044 3699 505.

 

Vieritä ylös