Hyvinvointivaliokunta päätti vapaa-aikatoimen vuoden 2022 avustukset – 8.3. kokouksessaan

artikkelikuva vapaa-aika

Hyvinvointivaliokunta päätti vapaa-aikatoimen vuoden 2022 avustukset – 8.3.2022 kokouksessaan!

Ohessa linkkinä pöytäkirjaote hyvinvointivaliokunnan kokouksen 8.3.2022 jakamista avustuksista vuodelle 2022 – Pöytäkirjaote Hyvvko 8.3.2022 § 15

Avustusmäärärahat ovat yhteensä 65 250 euroa, joka on jaettu seuraavasti Liikuntatoimi: 19 000 euroa, Nuorisotoimi: 14 500 euroa, Kulttuuritoimi: 25 750 euroa, Valmistautuvien urheilijoiden stipendit 6 000 euroa. Avustusmäärärahat sisältävät yleisavustusten sekä kohdeavustusten lisäksi urheilumenestyksestä myönnettävät ja valmistautuvien urheilijoiden stipendit, kylien elinvoima-avustukset, kulttuuripalkinnon ja –stipendin, museo- ja kesäteatteriavustuksen sekä nuorisoseuratalojen kiinteistöavustuksen.

Liikunta-avustuksia haki kaikkiaan 6 eri yhdistystä sekä 7 lajijaostoa. Nuorisoavustuksia haki kaikkiaan 6 yhdistystä. Kulttuuriavustuksia haki kaikkiaan 7 yhdistystä sekä 2 yksityistä palveluntuottajaa tai taiteilijaa. Urheilija-avustuksia viimevuoden SM-menestyksestä 12 urheilijaa sekä 7 valmentajaa. Valmentaja stipendeihin kohdennetaan 50% oikeutetusta summasta vuonna 2022. Perusteena se, että tällä toimenpiteellä liikuntamäärärahoja kyetään kohdennetamaan tarpeen mukaan yhdistysten toimintaan. Edustustehtäviin valmistautuvia urheilijastipendejä haki kaksi urheilijaa.

Huomio avustuspäätöstä koskien:
Kulttuurimäärärahojen päätöksestä Kulttuuriyhdistys Karikko ry:lle oli valmisteluvaiheessa päätetty jakaa 3 500 € avustusmääräraha. Karikko ry:n kohta oli jäänyt listalta pois, vaikka pöytäkirjan kulttuuriavustuksien yhteenlasketussa myönnetyssä avustusmäärärahassa tämä oli huomioitu. Tämä virhe korjataan hyvinvointivaliokunnan seuraavassa kokouksessa 12.4.2021. Karikko ry:lle tullaan myöntämään valmisteltu 3 500 € avustusmääräraha. Pahoittelut asianomaisille tapahtuneesta virheestä.

Vieritä ylös