Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoi​tus

artikkelikuva tekninen toimi
Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoi​tus

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite tulee voimaan 1.1.2023. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot. 

Järviseudun jätelautakunta on valmistellut lomakkeen kompostointi-ilmoitusta varten. Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Tarkoituksena on myös, että lähiaikoina kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvaa tunnistautumista.

Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet

Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.  

 

Vieritä ylös