Toukokuu 2020

Lappajärven kunnanjohtajan artikkelikuva

Arvoisat Lappajärveläiset ja toukokuun päivitykseni lukijat,

Viime viikot ja kuukaudet ovat olleet meidän kaikkien elämässä mullistavaa ja monelta osiltaan epäuskottavaakin aikaa. Korona-kriisin asteittaiset rajoituksien kiristykset ja järkyttävät uutiset maailmalta ovat pistäneen meidän kaikkien elämän enemmän tai vähemmän sekaisin. Covid-19 -pandemia ei ole säästänyt kurituksellaan meistä varmasti ketään, mutta kaikkien eniten siitä ovat kärsineet ne, jotka apua muutenkin eniten tarvitsevat. Koko yhteiskuntamme on enemmän tai vähemmän odottavassa sekä seisahtuneessa epätietoisuuden ja uhkakuvien muovaamassa tilanteessa, jollaista maailma ei ole kohdannut miesmuistiin.

Lappajärvellä, kuten myös koko kuntasektorilla tämä tarkoittaa kovia ja epätoivottavia sekä epämiellyttäviäkin päätöksiä. Kuntana meidän tärkein tehtävä on kuitenkin taata joka tilanteessa välttämättömät peruspalvelut sekä ihmisarvoinen elämä jokaiselle kuntalaiselle. Nämä eivät saisi vaarantua missään olosuhteissa.

Monien seutualueemme kuntien tilanne, Lappajärvi mukaan lukien on monella mittarilla mitattuna huolestuttava. Alijäämämme uhkaa kasvaa arvioidun noin -400 000€ summasta vauhdilla, jonka taittamiseksi meidän tulee tehdä kaikkemme. Sote-kustannukset herättävät aitoa huolta erityisesti pandemian aiheuttaman poikkeustilan johdosta terveydenhuollossa. Tämä loppulasku ylimääräisistä terveydenhuollon kustannuksista, siirtyneinä, pitkittyneinä ja sitä kautta vaikeampina ja kustannuksia kasvattavina toimina terveydenhuollossa, luovat kunnille valtaisat haasteet, jonka loppulaskua kukaan ei osaa tässä kohtaa sanoa. Tähän päälle kaikki muut poikkeustilasta johtuvat vauriot yksilölle, kunnalle ja yhteiskunnalle mm. kasvavina mielenterveyden ongelmina, työttömyytetä, syrjäytimisinä, erityistuen tarpeen lisääntymisinä, liikkumattomuutena jne. listan ollessa pitkä ja lohduton.

Lappajärven, kuten koko seutukunnan selkäranka on vahvasti yrittäjyydessä, joka on myös nyt isossa epätietoisuuden ja taloudellisen epävarmuuden keskiössä. Ilman yrittäjyyttä seutukuntamme ei selviä ja ilman valtion vahvaa otetta, yrittäjät eivät selviä ilman konkursseja. Tämä kaikki tarkoittaa nyt kuntatalouden osalta Lappajärvellä kovia sopeuttamisia ja päätöksiä, jotta pystymme vastaamaan tähän haasteeseen. Tulevat lomautukset ovat yksi osa näitä ikäviä ja voimakkaita toimia. Lomautukset tulisivat koskemaan koko Lappajärven kunnan henkilökuntaa ja virkamiehiä. Yt-neuvotteluja kokoajan käydään ja on erittäin epämiellyttävää että niitä pitää myös kohdistaa esimerkiksi opettajiin, josta pahiten kärsivät oppilaat, jotka muutenkin ovat jo kriisistä kärsineet. Tarvitsemme myös monia nopeita päätöksiä ja toimia talouden tasapainottamiseksi, jotka kohdistuvat niin mahdollisiin investointeihin, kun eläköityvien virkojen täyttämättä jättämisiin, kesätöistä luopumisiin ja sopeutuksiin.

En kuitenkaan halua tietoisesti revitellä kärsimyksen tai ikävien toimenpiteiden määrällä tai maalailla uusia synkkiä toistoja ja skenaarioita, vaikka olen hyvin huolissani tämän kriisin seurauksista koko yhteiskuntaan, erityisesti kohdistuen lapsiin, nuoriin ja yrityskenttään, sekä ikäihmisten yksinäisyyteen ja eristykseen, sekä hoivaan. Koko yhteiskuntamme peruspilarit ovat saaneet nyt rakenteisiin niin syvän osuman, että niiden korjaamiseksi meidän on yhteiskuntana ja kuntina tehtävä kaikkemme, jotta 90-luvun laman kaltaiset seuraamukset voidaan minimoida. Tämä tarkoittaa meille aikanaan uutta jälleenrakentamisen, korjaamisen ja sopeutumisen aikoja, jolloin meitä kaikkia tarvitaan yhteiskuntamme pystyyn nostamiseen.

Me Suomalaiset ja Lappajärveläiset pystymme siihen yhdessä ja yksin, jokainen omassa elämässään, omilla valinnoillaan ja teoillaan kantamaan kortensa kekoon. Pyrimme siihen, että vauriot yhteiskunnan ja kuntien rakenteissa olisivat vain raskas muisto aikakautemme historiassa.

Täällä Järviseudulla ja meillä Lappajärvellä on koko maahan verrattavissa erittäin hyvä tilanne korona-tartuntojen vähyydessä, mutta kriisin seuraukset lyövät näillä seuduilla kuitenkin päin kasvojamme kovemmin kuin keskimääräisesti. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että täällä nopeasti ikääntyvillä, muuttotappio alueilla ja yrittäjyyteen rakentuvilla työllistymisaloilla seuraukset iskevät nopeammin, suoremmin ja rajummin. Tulevaisuuden iso visiomme matkailusta on lähes täysin pysähdyksissä, emmekä kukaan osaa tässä kohtaa ennustaa sen palautumista, saati kasvamista. Korona-rajoituksien asteittainen purkaminen ei tarkoita vielä työvoittoja itse kriisistä, eikä niiden loppumista. Kaikki menee tavalla tai toisella uusiksi ja rajoitteita voidaan mahdollisesti vielä kiristääkin useita kertoja, mikäli pandemia saa kasvualustaa tai leviää tässä uudessa epätietoisuuden jälkipelissä.

Lappajärvellä kovalla työllä, uskolla ja pitkäjänteisyydellä rakennettu 2025 visiomme on saanut myös tämän myötä haasteita matkallemme. Erittäin positiiviset valonpilkahdukset ja ”tekemisen meininki” häiriintyi pandemian johdosta juuri ikävimmällä hetkellä. Koko kuntasektorin laajamittaiset haasteet yhdistettynä jo muutenkin haasteelliseen maailmantaloudelliseen tilanteeseen ja koronan kurittamaan maailmanlaajuiseen kriisiin ovat täällä Järviseudulla ja Lappajärvellä suoranaista myrkkyä kasvoillemme.

Mutta kuten historiamme osoittaa: me emme lannistu helpolla, emmekä anna periksi. Poikkeava aika pitää nähdä myös mahdollisuutena monenlaiselle uudelle. Markkinoilla avautuu ennennäkemätön potentiaali, josta mainittakoon esimerkiksi terveysvaikutteisen matkailun ja luonnollisuuden sekä puhtauden arvonnousu ja arvostus, joka pitää kääntää voitoksi, niin tuotteissa, mielikuvissa kun toimissa. Me nousemme jälleen rakentamaan ja yrittämään, kuten aina aikaisemminkin. Me arvostamme rakasta seutuamme sekä sen rikasta perimää. Me joudumme tekemään jälleen kovasti työtä ja sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen, mutta nöyrin mielin, vaan ei nöyristellen, me katsomme jo kohti kesää ja valoisampaa tulevaisuutta.

Toivon kaikille ymmärrystä ja etenkin voimaa kestää näitä vaikeita aikoja!

Sami Alasara

Kunnanjohtaja

Lappajärven kunta

Vieritä ylös