LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN, LAPPAJÄRVEN -MALLI!

lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva

OPETUS- JA KULTTUURIAVUSTUS ON MYÖNTÄNYT LAPPAJÄRVEN KUNNALLE LIIKUNTAPAIKKOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN VAPAA-AIKATILOJEN INVESTOINTIAVUSTUKSEN 750 000 €.

Hankkeen kokonaiskustannus on hankesuunnitelmassa 2 600 000 € josta ELY:n avustus 750 000 € sekä Lappajärven kunnan omarahoitusosuus 1 850 000 €. KVR-urakka tarjoukset avataan 17.5.2021. Uskomme, että rakentamisprojekti lähtee toteutumaan syksyllä 2021, mikäli vältymme ilman odottomattomia yllätyksiä osana toteutettavaa projektia.

Alla lyhyt poiminta hankesuunnitelmatekstistä käsitellen rakentamishankkeen taustaa ja tavoitetta: ”Lappajärven kunnan rakentamishankkeen tavoitteena on rakentaa Lappajärven kuntaan liikuntahalli kooltaan 63 m x 29 m x 7m (1827 m2). Päätavoitteenamme on, että yhdellä kustannustehokkaalla rakentamisella kykenemme rakentamaan monipuoliset liikuntatilat kouluille, kansalaisopistolle, yhdistyksille ja järjestöille sekä kuntalaisille yleisesti.

Rakentamisstrategiassamme on huomioitu, että uuden vuonna 2020 valmistuneen koulun yhteyteen ei rakenneta liikuntatilaa vaan liikuntahallin rakentamisinvestoinnin myötä rakennamme monipuolisemman ja useampia ryhmiä palvelevan liikuntatilakokonaisuuden. Lappajärven kunta on toteuttanut kiinteistöstrategian, jonka laatijana on ollut WSP Finland Oy. Kiinteistöstrategiassa saimme arvion koulun yhteyteen suunnittelun liikuntatilan rakentamisesta. Raportissa koulun liikuntasali aputiloineen on 900 brm2 ja sen kustannus on 2 miljoonaa euroa.

Kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla Lappajärven kunta pyrkii tehokkaaseen ja järkevään kokonaissuunnitteluun. Tästä syystä järkevöitämme liikuntapaikkarakentamista siten, että saisimme käyttäjälähtöisen näkökulman huomioitua tulevassa liikuntapaikkarakentamisessa. Koulun tarpeisiin mitoitettu liikuntasali ei ole järkevin vaihtoehto lähteä toteuttamaan rakentamista, sillä paikkakuntamme tarveanalyysissä täytyy huomioida muu tehokas tilojen käyttö ja käytettävyys. Kustannustasoa järkevöittämällä tarpeisiin nähden kykenemme tarjoamaan laajemman kokonaisuuden, jossa kollektiivinen hyötysuhde kasvaa.

Aikataulullisesti liikuntahallinrakentamishanke etenee siten, että vuoden 2020 loppuun mennessä avustushakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Avustuksen käsittelemisen jälkeen rakentamisen on määrä alkaa syksyllä 2021 ja sen on määrä olla valmiina syksyllä vuonna 2022. Liikuntahallin rakentaminen rahoitetaan Lappajärven kunnan osalta kahdelle vuodelle (Kunnanvaltuusto 14.12.2020/§71). Hanke rahoitetaan Lappajärven kunnan investoinneista vuonna 2021 2 100 000 € ja vuonna 2022 500 000 € sekä hankkeelle haetaan valtion avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 600 000 €. Lappajärven kunnan talous on kouluinvestoinnin kautta tilanteessa, että rakentamishanketta ei lähdetä toteuttamaan ilman Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämää Liikuntapaikkojen rakentamisavusta.

”Avainsanat: peruspalvelujen kehittäminen, tarveperusteinen kehittäminen, hyvinvointi, liikkuminen, elinvoima, pitovoima, vetovoima, innovatiivinen kehittäminen

Lisätietoja hankkeesta voit tiedustella: Lappajärven kunta vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440

Vieritä ylös