ELINVOIMALAUTAKUNTA JULISTAA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUKSET 2021 HAETTAVAKSI

lappajärven vapaa-aikatoimen artikkelikuva

Vuoden 2021 talousarvioon on merkitty vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahaa yhteensä 65 250 euroa, joka on jaettu seuraavasti:

  • Liikuntatoimi: 19 000 euroa
  • Nuorisotoimi: 14 500 euroa
  • Kulttuuritoimi: 25 750 euroa
  • Valmistautuvien urheilijoiden stipendit: 6 000 euroa

Vapaa-aikatoimen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille, järjestöille tai tahoille. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksissä, järjestöissä tai tahoissa toimivia kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Määrärahan jakamisesta päättää Elinvoimalautakunta. Avustusmäärärahat sisältävät yleisavustusten sekä kohdeavustusten lisäksi urheilumenestyksestä myönnettävät ja valmistautuvien urheilijoiden stipendit, kylien elinvoima-avustukset, kulttuuripalkinnon ja –stipendin, museo- ja kesäteatteriavustuksen sekä nuorisoseuratalojen kiinteistöavustuksen.

Elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 avustusmäärärahat. Avustushakemukset tulee kohdentaa liitteineen elinvoimalautakunnalle 10.03.2020 klo 16.00 mennessä. Lappajärven kunta, Elinvoimalautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI.

Vuoden 2021 avustusmäärärahoja myönnettäessä noudatetaan Lappajärven elinvoimapalveluiden avustussääntöä. Avustuksien hakeminen tehdään erilliselle kaavakkeelle. Kaavakkeita on saatavissa sähköisesti kunnan kotisivuilta tai kunnan talolta vapaa-aikapalveluiden toimistolta.

Lisätiedustelut Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuuselalle 044-3699440 tai anssi.kuusela@lappajarvi.fi. 

Vieritä ylös