Kuntatiedote 8/2022

artikkelikuva ajankohtaista
Koronavirus                        

Päivitetyt koronavirusohjeistukset (5.8) linkki: https://alajarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/ajankohtaista-koronaviruksesta/

Lappajärven kunnan hallinto

Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 02.05.2022 § 14 (kohta: valtuustoaloitteet) on tehty valitus hallinto-oikeuteen, joten päätöstä ei hyväksytä täytäntöön pantavaksi. Muut valtuuston tekemät päätökset § 8-13 ja § 15-17 hyväksytään täytäntöön pantavaksi.

Geocooperation Germany- Finland

Geocooperation Germany- Finland-  hankkeen saksalaiset kumppanit vierailivat meillä Lappajärvellä 1.5.2022. Nyt olemme tehneet vastavierailun Saksan Dorhainiin 30.5.- 2.6.2022. Matkalle oli edustajia kunnalta, Geoparkista, JPYPiltä ja Aisaparilta.

Vastavierailulta saatiin paljon tietoa Sachens Mitte- geoparkin toiminnasta ja sen yhteistyökumppanuuksista, sekä paikallisen Leader Silbergenes Erzgebirge toiminnasta ja toteutuneista hankkeista. Vierailun perimmäinen tarkoitus, eli yhteistyökumppanuuden syventyminen ja yhdessä ideoiminen Geoparkin toiminnan edistämiseksi toteutui hyvin. 

Vierailun lopuksi työpajoissa keskeisimmät tulokset olivat: Nuorten ja lasten sitouttamisen keinot Geoparkin toimintaan, Geoparkin markkinoinnin, tuotteistamisen ja brändin kehittäminen, johon sisältyy myös narratiivi ja tarinallistaminen, Konkreettiset keinot taloudelliseen kehitykseen ja tiedon siirtämiseen, johon sisältyy tuotteistamisen ja elämystaloudellisten näkökulmien lisäksi myös kommunikointi ja yhteistyökumppanuudet. Yhteyttä Sachcens Mitte- geoparkin ja Leader Silbergenes Erzgebirgen kanssa pidetään sosiaalisen median ja sähköpostin kautta, jotta tulevaisuudessakin yhteistoiminta on sujuvaa.

Osallisuusohjelma on hyväksytty

Kuntalaisten osallisuuden edistämiseen Lappajärvi on aloittanut osallisuusohjelman selvittelytyön. Vahva asukkaiden osallisuus hyödyttää kuntaa monella tavalla, kuten kunnan kykyä kehittää ja järjestää oikeita ja laadukkaita tarpeeseen sopivia palveluita. Tärkeä osa ohjelmaa on myös kuntalaisten omatoimisuuden ja vastuunottamisen lisääntyminen. Kehitysvaliokunnan edustaja Mari Hernesniemi ja johtoryhmä päätettiin valmistelemaan osallisuusohjelman sisällöstä. Päätös hyväksyttiin valtuustossa.

Ukrainalaisten auttaminen

Lappajärven kuntaan on saapunut perheitä Ukrainasta, joissa on mukana sekä työikäisiä että lapsia. Osa on saanut töitä Lappajärven eri alojen yrityksistä.  Kunta tarjoaa majoituksen Migrin kanssa tehdyn kuntamallisopimuksen mukaisesti.  Toukokuussa tulleista ukrainalaisista osa on jo kotoutunut niin hyvin, että ovat valmiita vuokraamaan myös itse omakustanteisesti asuntoja.

Lappajärven kunta on hoitanut yhteistyössä Kiinteistö Oy Lappajärven vuokratalot, Lappajärven seurakunnan ja SPR:n kanssa ukrainalaisille tarvittavien lahjoitusten koordinoimisen ja asunnon järjestämisen. Lahjoituksia on tullut tarpeeseen nähden hyvin ja Lappajärven kunta on erittäin kiitollinen kaikista tarjotuista lahjoituksista.

Sivistystoimi

Henkilöstöasiat

1.8.2022 on aloittanut työssään perusopetuksen koulunkäynnin ohjaaja Miia Korri. Lämpimästi tervetuloa!

Kouluterveyskyselyn kooste vuodelta 2021

Kouluterveyskyselyn kooste on julkistettu. Toimenpiteitä tehdään harrastamisen ja liikunnan edistämiseksi sekä ehkäisevässä päihdetyössä. Lisäksi perusopetuksessa pidetään vanhempainiltoja, joissa nostetaan esille niin hyvät asiat kuin ne, joihin voidaan vaikuttaa erityisesti kodeissa ja yhteisellä kasvatuksella. Aamupalamahdollisuutta yhteiskoululla selvitetään. Ensisijainen tavoite on kuitenkin kiinnittää lasten, nuorten ja vanhempien huomio kotona syötävään aamupalaan. Yhteiskoululla tarjottava aamupala vaatisi lisätyöntekijän, koska aamuisin keskuskeittiöltä lähtee tällä hetkellä ruoka aamuisin 5 eri toimipisteeseen eikä henkilöstöresurssi riitä lisätyöhön.

Koulujen alkaminen ja varhaiskasvatuspalvelut

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa. Kouluissa ei siis siirrytä jatkossa etäopetukseen vaihtelevien koronatilanteiden mukaan.

Varhaiskasvatuspalvelut tuottaa 1.8.2022 lähtien Alajärven kaupunki. Tähän asti Lappajärvi on ostanut palvelun Kauhavan kaupungilta.

Koulujen työpäivät ja loma-ajat näkee esim. kunnan nettisivuilta https://lappajarvi.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/.  

Syysloma on 17.-21.10., joululoma 23.12.2022-8.1.2023 ja talviloma 27.2.-3.3.2023

Lappajärven geolukion opetussuunnitelman päivitys 1.8.2022

Lukion rehtori on valmistellut ja tehnyt muutokset kesäkuun 2022 aikana. Muutokset ovat pieniä. Lukiokoulutuksen tehtävään on lisätty lapsen eli nuoren edun mukaisuuden huomioiminen vahvemmin. Opiskeluhuoltoon on lisätty koulumatkojen tapahtuminen ilmoitusvelvollisuus opettajille ja rehtorille. Lisäksi on korostettu opiskelijoiden velvollisuutta käyttäytyä kiusaamatta tai syrjimättä.

Kurinpitokeinot on muutettu kurinpitotoimiksi ja lisätty lukiolain 30 §:n 2 momentin mukaan opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Kirjasto

Kirjastoon on valmistumassa uusi palvelutila, joka otetaan käyttöön elokuun loppupuolella. Palvelutilassa voi esimerkiksi pitää pieniä kokouksia, osallistua etäpalaveriin, lukea tentteihin tai kokeisiin ja kun laitteet saadaan valmiiksi kuunnella kirjaston lp-levykokoelmaa – seuraa kunnan ja kirjaston fb-ilmoituksia. Tila varataan aina henkilökunnalta ja se on auki henkilökunnan ollessa paikalla.

 

Tekninen toimi

Yleiset asiat

Tekninen johtaja Anne Övermark on jättänyt kunnanhallitukselle 23.5.2022 ilmoituksen irtisanoutumisestaan teknisen johtajan virasta 1.10.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lappajärven kunta esittää lämpimät kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta Lappajärven kunnan hyväksi tehdystä työstä!

Teknisen johtajan virassa jatkaa nyt Juha-Matti Näykki ja uutena ympäristösihteerinä Laura Tudeer. Toivottakaamme heidät tervetulleeksi kuntaamme!

1.9. aloittaa virassaan yhdyskuntainsinööri Tarmo Ojanperä. Toivottakaamme hänetkin lämpimästi tervetulleeksi!

 

Ympärisöasiat

  1. Lappajärven sinilevätilanne on ollut hyvä koko heinäkuun ajan.
  2. Jokainen kiinteistönhaltija on velvollinen liittymään kiinteistöitäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta. Määräys koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Sama koskee biojätettä, ellei sitä kompostoida kiinteistöllä. Lisätietoja saa Järviseudun jätelautakunnan nettisivuilta (https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/maaraykset ja https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/tehtavat-ja-toiminta/jatteenkuljetus).
  3. Kompostoinnista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Järviseudun jätelautakunnalle.
Vapaa-aikatoimi

Elintapaohjaus- palvelukokonaisuus

Vapaa-aikatoimi on valmistellut elintapaohjauksen palvelukokonaisuudeksi. Sopimuksessa Lappajärven kunta ja Vimpelin kunta toimivat palvelun järjestäjän roolissa sekä hotelli Kivitippu palvelun tuottajan roolissa. Elintapaohjauksesta voi lukea lisää Lappajärven kunnan www-sivuilta.

Tapahtumia

Lappajärven yhteiskoulun, liikuntahalli Lappis Areenan sekä kirjaston palvelutilan yhteiset avajaiset ja avoimet ovet perjantaina 30.9.2022. Tapahtumasta tiedotetaan lisää lähempänä.

 

Syysterveisin 

Annie Yli-Leppälä, viestintä- ja hankekoordinaattori

Scroll to Top