Kuntatiedote 12/2022

digiesitteen esikatselukuva

Kunnanviraston aukioloajat
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanvirasto on auki arkipäivisin seuraavasti:
– maanantai klo 9.00–16.00
– tiistai – torstai klo 9.00–15.00
– perjantai klo 9.00–14.00.

Parhaiten viranhaltijat tavoittaa puhelimitse sekä etukäteen sovituilla tapaamisilla.

Kunnanvirasto suljettu 26.12.22-.1.1.2023.

Asiakirjoista perittävät maksut ja lunastukset kunnantalolla

Kunta perii 1.1.2023 lähtien asiakirjoista ja tiedonhauista maksua. Hallintosäännön 78 §:n mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään
kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja
tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.
Tutustu hinnastoon kunnan nettisivuilla Kunta- ja päätöksenteko ->
Asiakirjajulkisuuskuvaus -> Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite tulee voimaan 1.1.2023. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot.

Järviseudun jätelautakunta on valmistellut lomakkeen kompostointi-ilmoitusta varten. Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Tarkoituksena on myös, että lähiaikoina kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvaa tunnistautumista.

Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet 

Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.

Scroll to Top