Kuntatiedote 10/2022

artikkelikuva ajankohtaista

Lappajärven kunnan kuntatiedote 10/2022

Syyskausi kesälomien jälkeen on lähtenyt vauhtiin kiireellä! On juhlittu yhteiskoulun, Lappisareenan ja kirjaston palvelutilan avajaisia, sekä järjestetty kuntalaisia osallistavia pienimuotoisempia tapahtumia! Loppuvuodelle on vielä monenlaista tapahtumaa ja lisää osallistavia toimenpiteitä luvassa! Seuraa tiedotteita ja kunnan somekanavia!

Yleishallinto

Osallisuusohjelma on käynnissä

Kuntalaisten osallisuuden edistämiseen Lappajärvi aloitti osallisuusohjelman. Osallisuusohjelman toteuttamiseksi Lappajärven kunta on toteuttanut Asukaskävelyn ja Yrittäjäfoorumin osana kuntalaisten osallistamisprosessia kuntastrategian päivittämiseen. Osallistamisprosessia jatketaan kyläiltojen suunnittelulla ja kuntastrategiaa koskevan kyselyn avulla.

Kuntastrategian päivitys

Lappajärven kunnan kuntastrategia tulee päivittää joka valtuustokausi. Kuntastrategian pohja on suunniteltu valtuustoseminaarissa valtuutettujen ja viranhaltijoiden yhteistyönä ja siihen on käytetty osallisuusohjelman avulla hankittua tietoa kuntalaisilta. Kuntastrategiaan voi vielä vaikuttaa kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla, joka julkaistaan viikolla 41.

Tekninen toimi

Nykälänniemen vierasvenesataman ja aallonmurtajan suunnitelmien hyväksyminen

Tekninen valiokunta on hyväksynyt laaditut suunnitelmat koskien Nykälänniemen vierasvenesataman ja aallonmurtajan suunnitelmia. Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Nykälänniemen vierasvenesatamaa ja saunamaailman aallonmurtajaa kustannusarvioineen investointilistalle vuodelle 2023. Vierasvenesataman ja aallonmurtajien tarkoituksena on edistää Nykäläniemen kehittämisestä matkailukeskukseksi.

Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen suunnittelu, hankintapäätös

Kunnanhallitus on päättänyt, että Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelijaksi valitaan Pontek Oy. Sillat edesauttavat Nykälänniemen statusta matkailukohteena ja yhdistävät ne Nykälänniemen matkailualueen esteettömän maisemareitin Kyrönsaareen.

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava päätettiin valtuustossa palauttaa uudelleen valmisteltavaksi äänin 13–6. Päätöstä perusteltiin puutteellisista jääviystiedoista valmisteluvaiheesta lähtien.

Vapaa-aikatoimi

Kohdeavustukset syksy 2022

Lappajärven kunnan Hyvinvointilautakunta julistaa syksyn kohdeavustuksen 3 000 € haettavaksi. Kohdeavustukset ovat tarkoitettu lappajärveläisille liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille sekä järjestöille. Avustukset tulee käyttää lasten ja nuorten toimintaviikkojen 2022 (viikot 47 ja 48) tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.  Avustusanomuskaavakkeita saa kunnan kotisivuilta sähköisesti tai kunnan vapaa-aikatoimistolta. Lisätietoja saat kunnan vapaa-aikasihteeriltä; vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela 044-3699440 tai anssi.kuusela@lappajarvi.fi.       

Nuorisoaloite – energiajuomat sallittava nuorisotiloilla

Hyvinvointivaliokunta päätti, että tilatoiminnan kieltosääntö koskien energiajuomia säilyy ennallaan. Myös Lappajärvellä yhdeksi ennaltaehkäisevän päihdetyön toimenpiteeksi valitaan, että tietoa energiajuomien haitoista lisätään nuorille sekä sidosryhmille (mm. kaupat, kodit, koulut, kunnan omat nuorisotilat). Toimintamalleina voidaan toteuttaa koulutuksia, kampanjointia tai jopa PAKKA-toimintamallin hyödyntämistä. Nuorisopalvelut kokevat tärkeäksi, että nuorille ja nuorten vanhemmille saadaan tietoa jaettua energiajuomien haitoista.

Kulttuuripalkinto

Hyvinvointilautakunta valitsee vuoden 2022 kulttuuripalkinnon kuntalaisten ehdotuksien perusteella seuraavassa kokouksessaan 17.11.2022. Ehdotukset ovat luonteeltaan neuvoa antavia, ja lopullisen päätöksen tekee Lappajärven kunnan hyvinvointilautakunta. Kulttuuritoimija ei voi esittää itseään palkinnon saajaksi. Ainoastaan nimellä ja yhteystiedoilla lähetetyt ehdotukset otetaan huomioon. Hyvinvointivaliokunta julkaisee kulttuuripalkinnon ehdottamisesta ”kampanjan” paikallislehdessä sekä Lappajärven kunnan sosiaalisessa mediassa. Lappajärven kunnan Hyvinvointivaliokunta toteuttaa päätöksen tekoa kuntalaisia osallistavalla tavalla.

Kunnon kuntalainen

Hyvinvointilautakunta valitsee vuoden 2022 Kunnon Kuntalaisen kuntalaisten ehdotuksien perusteella seuraavassa kokouksessaan 17.11.2022. Ehdotukset ovat luonteeltaan neuvoa antavia, ja lopullisen päätöksen tekee Lappajärven kunnan hyvinvointilautakunta. Kuntalainen ei voi esittää itseään palkinnon saajaksi. Ainoastaan nimellä ja yhteystiedoilla lähetetyt ehdotukset otetaan huomioon. Hyvinvointivaliokunta julkaisee Kunnon Kuntalaisen ehdottamisesta ”kampanjan” paikallislehdessä sekä Lappajärven kunnan sosiaalisessa mediassa. Lappajärven kunnan Hyvinvointivaliokunta toteuttaa päätöksen tekoa kuntalaisia osallistavalla tavalla.

Syysterveisin

Annie Yli-Leppälä

viestintä- ja hankekoordinaattori

Vieritä ylös