Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus julkisesti nähtäville

artikkelikuva tekninen toimi

Lappajärven kunnassa on nähtävillä Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.11. – 21.12.2021 välisen ajan.

 

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi vain sähköisesti. Samansisältöisiä yleisötilaisuuksia järjestetään kaksi,

 

joista ensimmäinen tiistaina 23.11.2021 klo 17.00-19.00 ja toinen torstaina 25.11.2021 klo 17.00-19.00.

 

Yleisötilaisuuden linkki löytyy tämän ilmoituksen lopusta (Click here to join the meeting). Ohjeet miten liittyä neuvotteluun on lisätty nähtävänä olevan kaavaehdotusaineiston kansioon.

 

Kaavasuunnitelmasta on luonnosvaiheen jälkeen vähennetty 3 voimalapaikkaa. Lisäksi voimaloiden kokonaiskorkeutta on madallettu 280 metriin. Kaavaehdotus sisältää yhteensä 7 tuulivoimalaa.

 

Osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä Lappajärven kunnan ilmoitustauluilla, sekä Lappajärven kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://lappajarvi.fi. Nähtävillä olevaan aineistoon pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavaehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 21.12.2021 mennessä Lappajärven tekniselle valiokunnalle kirjallisesti osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5A, 62600 Lappajärvi tai sähköpostitse osoitteeseen tekninen@lappajarvi.fi.

 

Lappajärvellä 17.11.2021
Lappajärven kunta

Lisätietoja antavat:
Lappajärven kunta, kaavoittaja
Anne Övermark, Tekninen johtaja,
puh. 044 369 9505, anne.overmark@lappajarvi.fi

Ramboll Finland Oy, kaavan laatija
Anne Koskela, Projektipäällikkö
puh. 050 524 8011 anne.koskela@ramboll.fi

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

teams@meet.ramboll.com

Video Conference ID: 128 206 344 6

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+358 9 85626321,,88869998#   Finland, Helsinki

Phone Conference ID: 888 699 98#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Vieritä ylös