Monipaikkainen Lappajärvi -työpaja 13.4.2022 klo 18.00-19.30 @ Hotelli Kivitippu Aquarius INN

artikkelikuva ajankohtaista

Kehittämisseminaari – monipaikkainen Lappajärvi

Monipaikkainen Lappajärvi -työpaja 13.4.2022 klo 18.00-19.30 @ Hotelli Kivitippu Aquarius INN

Lappajärven kunta valmistelee toimenpideohjelmaa monipaikkaisen
asumisen, työskentelyn ja palveluiden tunnistamisesta osaksi kunnan
ydintoimintoja. Monipaikkainen ajattelu sekä -palvelumuotoilu
huomioidaan myös uudistettavassa kuntastrategiassa. Toimenpideohjelma
pureutuu mm. veto- ja pitovoimatekijöihin. Toimenpideohjelman valmistelu
toteutetaan osallistavasti yhdessä kunnan johtoryhmän,
luottamushenkilöiden sekä sidosryhmien (mm. yrittäjät, yhdistykset)
kesken. Osallistavat työpajat ovat tärkein vaihe kohti konkreettista
suunnitelmaa. Tämän vuoksi Lappajärven kunta haluaa kuulla laajasti
sidosryhmiä valmistelua tehtäessä – luodaan yhdessä Lappajärvestä
vetovoimainen monipaikkainen kunta.

III. TYÖPAJA : PAIKKARIIPPUMATON TYÖ JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Kolmannen työpajan aiheena: Yrittäjyys, työnteko ja osallisuus osana vetovoimaisempaa, monipaikkaisempaa ja digitaalisempaa kuntaa. Työpajassa luodaan pohjaa varsinaiselle toimenpidesuunnitelmalle. Selvityksellä tulemme rakentamaan yhteisöllisempää ja vetovoimaisempaa Lappajärveä! Tule mukaan luomaan Lappajärven tulevaisuutta! Osallistujia toivotaan etenkin Kunnan valiokunnista, vapaa-aikatoimesta, JPYP:ltä, yrittäjistä sekä
yhdistyksistä. Oheisesta kuvasta lisätietoa työpajasta!

ILMOITTAUDU ENNAKKOON TÄSTÄ 12.4. KLO 14.00 MENNESSÄ – TÄSTÄ

Vieritä ylös