Lappajärven kunta tarjoaa maksutonta elintapaohjauspalvelua

artikkelikuva vapaa-aika

Elintapaohjauksella kohti pysyvää muutosta yksilön hyvinvoinnissa!

Lappajärven ja Vimpelin kunnat järjestävät maksutonta elintapaohjausta kuntalaisilleen.

Lappajärven kunnan hyvinvointivaliokunta ja Vimpelin kunnan vapaa-aikalautakunta päättivät loppuvuodesta 2021 elintapaohjauksen järjestämisestä. Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela kertoo, että mistään tuulesta temmatusta asiasta ei ole kyse, vaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä alueen kuntien kanssa valmistellut elintapaohjauksen kokonaisuutta jo 2018 vuodesta lähtien. Tällä hetkellä alueellamme vain 5 kuntaa lisäksemme tarjoaa elintapaohjausta palveluketjumuotoisena, nämä ovat Alavus, Kauhajoki, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki, Kuusela lisää.

Kuuselan näkemyksen mukaan kuntien järjestämät elintapaohjauspalvelut tulevat lisääntymään tulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lisämäärärahan (HYTE-kertoimen) käyttöönoton myötä. Valtakunnallinen hyvinvointiuudistus haastaa kunnat uudistamaan perustehtävän alaisia prosesseja ja elintapaohjauksen järjestäminen toimii tästä yhtenä esimerkkinä.

Vimpelin kunnan vapaa-aikasihteeri Ari Takala kertoo, että elintapaohjausta järjestämällä kunnat pyrkivät mahdollistamaan kuntalaisille uudenlaisen palvelun oman hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän hetkisellä resursoinnilla kunnat kykenevät tarjoamaan maksuttoman elintapaohjauspalvelun 40 kuntalaiselle ja tämä on erittäin hyvä alku, hän lisää.

Järvi-Pohjanmaan Perusturvan yksiköt ohjaavat asiakkaan Hotelli Kivitipun tuottamaan elintapaohjaukseen

Vaikuttavan elintapaohjauksen yksi keskeisimmistä teemoista on moniammatillisuus sekä palveluketjun omainen toiminta. Sote-alan ammattilaiset tunnistavat asiakkaat ja puheeksioton kautta ohjaavat asiakkaan kunnan järjestämään elintapaohjaukseen, joka on selkeästi resursoitua ja josta vastaa alan ammattilainen. Tässä on kyse myös tehokkaasta ajankäytöstä, asiakaslähtöisyydestä sekä siitä, että ennaltaehkäisevään toimintaa on kohdennettu selkeä resurssi ja tässä mallissa kunnan järjestämänä. Järvi-Pohjanmaan Perusturvasta asiakasohjausta toteuttavat seuraavat tahot: lääkärin ja hoitajan vastaanotto, työttömien terveystarkastukset, diabeteshoitaja, suun terveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto. Lisäksi asiakasohjausta toteutetaan myös Lappajärven kunnan etsivän nuorisotyön sekä työllistämishankkeiden toimesta.

Kuuselalle ja Takalalle mallia kehitettäessä tärkeä arvo on paikallisten resurssien ja osaamisen hyödyntäminen. Elintapaohjauksesta vastaa Hotelli Kivitippu ja heillä vastaava henkilö Maija Kuoppala (TtM, kuntohoitaja ja muutosohjaaja). Yksityistä palveluintegraatiota hyödyntämällä kunnat pystyvät järjestämään palvelun tehokkaasti alueellisia voimavaroja hyödyntäen. Maija Kuoppala on elintapaohjauksessa yksi uranuurtaja ja osaavampaa henkilöä tähän työhön on vaikea löytää, lisää Kuusela. Vaikka yhteistoimintasopimus on tehty Hotelli Kivitipun kanssa, Vimpelin asiakkaat palvellaan Vimpelissä. Ari Takalan mielestä on erittäin hieno asia, että Vimpelin asiakkaille palvelu tuotetaan lähipalveluna.

Maija Kuoppala on toteuttanut elintapaohjausta aiemmin Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoimissa hankkeissa. Lisäksi hän toteuttaa elintapaohjausta Hotelli Kivitipussa niin PHT-jaksoilla kuin ihmisille yleisestikin. Tämä on erittäin hieno juttu, että Lappajärven ja Vimpelin kunnat yhdessä Järvi-Pohjanmaan Perusturvan kanssa ovat ihan ensimmäisten joukossa mahdollistamassa tätä asiaa, riemuitsee Kuoppala.

Vuosittain 40 asiakasta per kunta pääsee mukaan maksuttomaan elintapaohjaukseen

Yksilöohjauksessa voi tavata elintapaohjaajaa 3-6 kk aikana kolmen henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä. Teemoina tapaamisilla ovat uni, palautuminen, ruoka- sekä liikuntatottumukset. Yksilöllinen elintapaohjaus tähtää pysyvään muutokseen ja se pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Arvo- ja hyväksyntäpohjainen elintapaohjaus on aktiivista ja tavoitteellista työskentelyä, jossa tapaamisiin sisältyy tiedon jakamisen, keskustelun ja pohdintojen ohella myös erilaisia harjoituksia. Asiakkaan omat arvot ohjaavat motivaatiota muutokseen, ja työskentelyn aikana opitaan uusia taitoja, jotka auttavat eteenpäin kohti pysyvää käyttäytymisen muutosta. Maija Kuoppala korostaa, että dieetit ja kuntokuurit toimivat hetken aikaa, mutta omien tottumusten muuttaminen pysyvästi paremmin hyvinvointia tukevaksi on lähdettävä yksilön omista syvemmistä arvovalinnoista.

Vaikka meille on kehitetty vaikuttavan elintapaohjauksen malli, mihin pääsee mukaan vain Järvi-Pohjanmaan Perusturvan asiantuntija yksiköiden kautta. Olemme päättäneet kunnissa, että tarjoamme 10 asiakkaalle / vuosi mahdollisuuden ilmoittautua suoraan elintapaohjaukseen ilman Järvi-Pohjanmaan Perusturvan vastaanotto käyntiä. Jaamme tästä tietoa vielä tarkemmin kuntien sivuilla sekä muussa mediassa, Kuusela kertoo. Ari Takala muistuttaa, että asiakas itse voi ottaa puheeksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, että haluaisi osallistua mukaan elintapaohjaukseen.

Puheeksiotto ja lähettäminen on tehty tehokkaaksi sähköisen ilmoittautumislinkin kautta, jonka voi täyttää Järvi-Pohjanmaan Perusturvan vastaanotolla käydessä. Kannattaa käydä tutustumassa kuntien www-sivuilla asiasta, kertoo Kuusela. Olemme päivittämässä kuntiemme palveluita nykypäivän vaatimusten tasolle, joissa ennaltaehkäisevä hyvinvointityö on yksi tärkeimmistä tehtävistä, tämä elintapaohjauksen malli on yksi konkreettinen esimerkki tästä tehtävästä, Kuusela ja Takala yhdessä toteavat!

Lue lisää www-sivuiltamme – Mitä elintapaohjaus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kuvassa Vimpelin vapaa-aikasihteeri Ari Takala, Hotelli Kivitipun Toimitusjohtaja Susanna Keskinen, Hotelli Kivitipun hyvinvointiohjaaja Maija Kuoppala sekä Lappajärven vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela

Lappajärven kunnan viestintä- ja hankekoordinaattori Annie Yli-Leppälä

Vieritä ylös