Tiedote koronaviruksen vaikutuksista Lappajärven kunnan toimintaan / päivitetty 29.3.2021 14.00

LAPPAJÄRVEN KUNNAN TIEDOTE COVID-19

Hallitus on linjannut neuvottelussaan 1.3.2021 sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alla ajankohtaisimmat tiedotteet, mistä kuntalainen voi seurata koronavirukseen liittyviä ajankohtaisia päivityksiä.

Trullittelua ei rajoiteta, mutta on syytä huomioida

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä ei aseta pääsiäistrulleille ulkonaliikkumiskieltoa. Hyvän pääsiäisen toivotukset on syytä antaa ulkotiloissa, tai ihmiset voivat halutessaan jättää pääsiäistrulleille ”palkan”ulko-ovelle valmiiksi.

Etelä-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian perustasolle

Järvi-Pohjanmaanpandemia-johtoryhmä muokkasi aikaisemmin antamia suosituksia seuraavasti, jotka ovat voimassa 1.4.-30.4.:

 • julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 20 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia
 • yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
 • yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
 • lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Turvaetäisyyksiä on pyrittävä noudattamaan ja ohjaajien/valmentajien hyvä käyttää maskeja. Lasten harras-tustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Jos lapsi tarvitsee varusteiden pukemisessa apua, vanhemmalla tulee olla suunenäsuojus.
 • kaikkien harrastajien tulee huomioida seuraava asia liikuntatilojen käytössä: eri ryhmät eivät saa oleskella samaan aikaan samoissa pukeutumistiloissa
 • Lisää ohjeita alla olevasta 29.3.2021 annetussa mediatiedotteessa

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän mediatiedotteet:

Ajankohtaiset alueelliset sekä valtakunnalliset sivut käsitellen koronavirus tilannetta:

Lappajärven kunta

Vaikka tilanne näyttää hieman rauhoittuneen, tilanne on edelleen vakava ja kaikkien on syytä noudattaa äärimmäistä varovaisuutta sekä noudattaa annettuja rajoituksia, suosituksia ja ohjeita. Pääsiäisloman aikaan toivotaan, että ihmiset rajoittavat kulkemista maakuntien välillä. On ensiarvoisen tärkeää, että kuntalaiset huolehtivat kaikissa tilanteissa hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä sekä muistavat käyttää kasvomaskeja. Muistutamme myös Koronavilkun käytöstä.

Työpaikalle, kouluihin tai päivähoitoon ei saa mennä, jos on pieniäkään koronavirustartuntaan sopivia oireita. Tällöin on hakeuduttava koronatestaukseen Järvi-Pohjanmaan flunssapoliklinikalle, ajanvaraus numerosta 06-2412 7700.

Kunnanvirasto pidetään suljettuna toistaiseksi; yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen toiminta ja sisäinen toiminta ei ole yleisötilaisuus tai tapahtuma eli toiminta niissä tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan. Julkisen sektorin työnantajat voivat halutessaan asettaa ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kunnan johtoryhmä vastaa varautumiskäsittelyn Lappajärven kunnan osalta poikkeustilan aikana. Johtoryhmä toimii tiiviissä yhteistoiminnassa Järvi-Pohjanmaan alueen pandemiatyöryhmän kanssa, tämä mahdollistaa varautumista ja ennakoitavuutta mahdollisesti muuttuviin tilanteisiin.

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa toimitaan normaalisti - hyvä käsihygienia ja muut suositukset ovat edelleen kaiken A ja O. Vanhempia suositellaan seuraamaan tiedotusta WILMA:n kautta.

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto toimivat koulujen tiloissa. Ryhmäkoot suositellaan olevan enimmillään 20 hlö. Liikunta- tai harrasteryhmiä ei luokitella yleisötilaisuuksiksi. Toiminnan järjestäjät vastaavat turvallisuudesta. 

Kaikissa kokoontumisissa ja harrastustilaisuuksissa pidetään listaa osallistujista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.

Kirjasto

Kirjasto palvelee normaalisti. Kirjaston asiakkaita muistutetaan maskisuosituksesta; kirjaston henkilökunta käyttää maskeja.

Vapaa-aikapalvelut, Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Nuorisopalvelut:

 • Meidän Tila -ohjauspalvelussa noudatetaan 20 hlö kokoontumisrajaa 1.4.-30.4. välisellä ajalla.
 • Asiasta tiedotetaan nuoria WILMA-palvelun kautta.


Liikuntapalvelut:

 • Jami:n liikuntasalin käyttövuorot ovat lasten ja nuorten harrasteryhmien käytössä normaalisti - huomioittehan, että kokoontumisraja on 20 hlö.
 • Aikuisten joukkueurheiluja kontakti- ja kamppailulajit suositellaan kokoontumisrajaksi 10 hlö. 
 • Kunnan kuntosali sekä yleisliikuntatila on käytettävissä normaalisti avaimen hankkineilla asiakkailla, muistaen sosiaalisen etäisyyden sekä hyvän käsihygienian. Kuntosalille on järjestetty käsidesejä sekä laitteille desifiontiainetta sekä pyyhintäliinoja. Liikuntatiloissa suosittelemme noudattamaan 20 hlö kokoontumisrajaa.
 • Aquariuksen sauna ja avantouinnin yleisvuorot suljetaan. Hotelli Kivitipusta on vuokrattavissa sauna maks. 10 hlö kerralla yksityiskäyttöön 2h vuoroille kerrallaan. Avantouintisaunan varauksesta voitte tiedustella lisää Hotelli Kivitipusta. Avanto avataan asiakaskäyttöön normaalein yleisvuoroaikatauluin pääsiäisen jälkeen - Lappajärven kunta sekä Hotelli Kivitippu tiedottavat asiasta pääsiäisen jälkeen.
 • Järvilakeuden kansalaisopiston ryhmäliikunta voi järjestää ryhmätoimintaa, ryhmissä tulee noudattaa 20 hlö kokoontumisrajaa.
 • Yllä mainitut rajoitteet ovat voimassa 30.4. saakka.
 • Yli 63-vuotiaille suunnattu Yhdessä hyvinvointia keskiviikko -toiminta on edelleen tauolla toistaiseksi.


Täsmennettynä vielä:

 • Liikunnan, nuorison ja kulttuurin toimialoilla toimivat lasten ja nuorten toimintaa tuottavat yhdistykset, järjestöt ja seurat voivat jatkaa normaalia harrastustoimintaa Lappajärven kunnan hallinnoimissa tiloissa kokoontumisrajoituksia sekä muita yleisiä toimintaohjeita noudattaen. Liikunta- ja muissa harrastetiloissa on voimassa Lappajärven kunnan aiemmin myöntämät käyttövuorot.
 • Aikuisten joukkueurheiluja kontakti- ja kamppailulajit suositellaan kokoontumisrajaksi 10 hlö. 
 • Työväen- ja kansalaiopistojen sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta voi jatkua normaalisti 20 hlö kokoontumisrajaa sekä muita yleisiä ohjeita noudattaen.
 • Kaikissa kokoontumisissa ja harrastustilaisuuksissa pidetään listaa osallistujista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.
 • Yllä mainitut rajoitteet ovat voimassa 30.4. saakka.
 • Tarkemmat ohjeet luettavissa - Jarvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän mediatiedote 29.3.2021

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Sami Alasara, 044 3699 611

Hallintojohtaja Päivi Huhtala, 044 3699 414

Perusturvajohtaja Marita Ylilahti, 044 2970 265

Sivistysjohtaja Tarja Puro, 044 3699 221

Tekninen johtaja Anne Övermark, 044 3699 505

Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela, 044 3699 440

Sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi