Talous- ja velkaneuvonta

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

MUUTOKSIA TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ 1.1.2019 ALKAEN

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen. Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on 1.1.2019 alkaen:  Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto, etela-pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi, puh. 029 5661105 , osoite: Valtion virastotalo Fallesmanni, Juhonkatu 4, 3 krs,  60320 Seinäjoki

Voit 1.1.2019 alkaen vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Jos asiasi käsittely on Lappajärven talous- ja velkaneuvonnassa kesken vuodenvaihteessa (velkaneuvonnassa, käräjäoikeudessa, takuusäätiössä tai muutoin), siirretään sinut asiakkaaksi Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston velkaneuvontaan, jonne voit tarvittaessa olla yhteydessä.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Talous- ja velkaneuvonta on tarkoitettu maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaamiseen. Tuomioistuin voi velallisen hakemuksesta päättää velkajärjestelystä, jos velallinen ei ole päässyt sovintoon velkojiensa kanssa. Talous- ja velkaneuvoja avustaa asiakasta kaikissa talous- ja velkaongelmiin liittyvissä asioissa. Palvelu on maksutonta.

Yksityisillä ammatin- ja elinkeinoharjoittajilla on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn ja järjestellä harjoitettavan elinkeinotoiminnan velkoja. Velkajärjestelyyn pääsyn edellytyksenä on mm. kannattava yritystoiminta. Ensisijaisesti maksuvaikeuksissa olevan yrittäjän tulisi ottaa ensin yhteyttä Talousapu-neuvontapalveluun puh. 02950 24880, ma - pe klo 9- 16. Palveluun soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun. Talousapu-palvelussa arvioidaan elinkeinotoimintaa ja sen kannattavuutta. Jos velkajärjestely näyttää mahdolliselta, palvelusta ohjataan velkajärjestelyyn liittyviin jatkotoimiin.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************