Avustukset ja stipendit

VAPAA-AIKAtoimen avustukset - liikunta-, kultuuri- ja nuorisotoiminta

Vapaa-aikatoimen talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille tai järjestöille. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksissä ja järjestöissä toimivia kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Määrärahan jakamisesta päättää Elinvoimalautakunta. Vapaa-aikatoimen avustusmääräraha jaetaan toiminta- ja kohdeavustuksina. Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan internet-sivulla ja ilmoitustaululla. Avustukset julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuun aikana ja hakuaika päättyy maaliskuun 10 päivä mennessä.

Lisätietoa vapaa-aikatoimen avustuksista ja avustuksen hakemisesta:

Ikäneuvoston jakama toiminta-avustus ikäihmisille suunnatun toiminnan järjestämiseen:

VAPAA-AIKAtoimen urheilija STIPENDIT

Lappajärven vapaa-aikalautakunta myöntää stipendejä Lappajärven kunnassa kirjoilla oleville tai paikallista urheiluseuraa vähintään viimeiset kolme vuotta edustaneille SM-tasolla menestyneille urheilijoille. Stipendiä hakee urheilijan edustama urheiluseura urheilumenestystä seuraavana vuonna. Stipendiä haetaan Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2015 urheilumenestyksestä haetaan stipendiä vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä.) 

Stipendianomus osoitetaan Vapaa-aikatoimelle. Anomuksessa tulee mainita urheilijan nimi, hänen henkilökohtainen valmentajansa ja urheilijan saavutus. Urheilijan tulee sijoittua SM-tasolla kolmen parhaan joukkoon.

Lisätietoa urheilijastipendin anomisesta:

EDUSTUSTEHTÄVIIN VALMISTAUTUVIEN STIPENDISÄÄNTÖ

EM- ja MM-kilpailuihin tai olympialaisiin valmistautuva urheilija voi saada erillisen stipendin Edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännön mukaisesti. Stipendiesityksen tekee Vapaa-aikasihteeri ja stipendistä päättää kunnanhallitus. Stipendiä hakee urheilija itse. Hänen on ilmoitettava Vapaa-aikasihteerille stipendiin vaadittavat tiedot Vapaa-aikatoimen muiden avustusten jaon yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa edustustehtäviin valmistautuvien stipendisäännöstä:

Lisäohjeita stipendinsaajalle

Lappajärven vapaa-aikalautakunnan urheilumenestyksen johdosta myöntämä stipendi on tarkoitettu valmennukseen ja se maksetaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymiä tositteita vastaan. Hyväksyttäviä kuluja ovat esim. valmennusleirikulut, fysiologiset testimaksut, urheiluväline- ja tarvikemaksut sekä hierontamaksut. (Lappajärven kunta, Urheilijain stipendisääntö, Kv 17.12.2001 §7.1) Toimita kulutositteet vapaa-aikasihteerille aina kuluvan vuoden loppuun mennessä. Liitä tositteiden mukaan myös pankkitilitietosi.