Meluntorjunta

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on asettanut meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä mm. ympäristöluvissa. Ohjearvot on annettu sekä ulkomelulle että rakennusten sisään kantautuvalle melulle.


Asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 55 dB ulkona kello 7-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 22-7. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Erityisen häiritsevä melu yöaikaan ja äänentoistolaitteiden käyttö

Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttava moottoriveneellä tai vesiskootterilla ajo sekä muiden häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty asutuksen lähellä yöaikaan (22-7). Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo L(Aeq) 55 dB klo 7-22 ei ylity asumiseen käytettävillä alueilla eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Edellä olevasta kiellosta huolimatta on välttämätön, tilapäinen ja lyhytaikainen häiritsevää melua aiheuttava toiminta, kuten esimerkiksi leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslaitteen käyt­tö sallittu maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi. Tilapäinen melun ohjearvon ylitys on sallittu omakotitalon rakentamisen aikana.


Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan (klo 22 - 7 välisenä aikana). Edellä mainittujen laitteiden jatkuva käyttö on kokonaan kielletty terveysaseman, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä.

Torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetulla tai soveltuvalla paikalla tapahtumien yhteydessä on sallittu äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden tilapäinen käyt­tö ulkotiloissa klo 7-22. Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistimia ja äänentoistolaitteita voidaan käyttää klo 12-24.

 Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suun­taus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Meluilmoitus

Tilapäisistä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista, kuten ulkoilmakonserteista, moottoriurheilukilpailuista, yleisötapahtumista tai rakentamisesta, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle.


Lisätietoa melusta