Maksut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 § mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun

1) ympäristönsuojelulain mukaisen luva, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
2) laatimansa valvonta-ohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä  valvonnasta;
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoiteten toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa