Liikuntapalvelut

YLEISKUVAUS - Elinvoima ja liikuntapalvelut, hyvinvoiva ja aktiivisesti osallistuva kuntalainen

Liikuntapalvelut: Vapaa-aikapalveluiden ja liikuntapalveluiden tarkoitus on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kaikissa ikäluokissa. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluita joiden tavoitteena on edistää liikunnan harrastamista, järjestämällä olosuhteita liikuntaan, toteuttamalla moni ammatillista yhteistoimintaa liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi eri hallintotahojen sekä eri sektoreiden välillä, tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa sekä liikuntajärjestöjen toteuttamaa lasten- ja nuorten liikuntaa ja urheilua.  

Liikunta-avustukset: Määräraha liikuntapalveluita järjestäville yhdistyksille tai järjestöille - Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan. Avustuksiin kohdennettu määräraha sisältää myös elinvoimalautakunnan vuosittain myöntämät urhelija-stipendit.