Kulttuuripalvelut

YLEISKUVAUS - Elinvoima ja kulttuuripalvelut, hyvinvoiva ja aktiivisesti osallistuva kuntalainen

Kulttuuripalvelut: Vapaa-ajan palveluiden ja kulttuuripalveluiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä hyvinvointia sekä kannustaa kaikenikäisiä kuntalaisia kokemaan ja osallistumaan. Edistämme hyvinvointia ja aktiivisuutta mahdollistamalla kulttuurillista toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia, tarjoamalla osallistavia tapahtumia sekä tukemalla ja aktivoimalla kunnassa toimivia kulttuurijärjestöjä ja -palveluntuottajia kehittämään ja järjestämään monipuolista kulttuuritoimintaa, toteutamalla moni ammatillista yhteistoimintaa palveluiden lisäämiseksi eri hallintotahojen sekä eri sektoreiden välillä.

Kulttuuri-avustukset: Määräraha kulttuuripalveluita järjestäville yhdistyksille, järjestöille tai yksityisille tuottajille - Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä, järjestöjä tai yksityisiä tuottajia kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan. Avustuksiin kohdennettu määräraha sisältää myös elinvoimalautakunnan vuosittain myöntämät kulttuuri-stipendit.