Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on työtä, jonka tarkoituksena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut sekä löytämään omat vahvuudet Työtä tehdään nuoren lähtökohdista käsin, yhdessä eri verkostojen kanssa. Työskentely muotoutuu yksilöllisesti kunkin nuoren tilanteen mukaan. Etsivää nuorisotyötä rahoittaa opetus-ja kulttuuriministeriö. 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ YHTEYSTIEDOT