Avoimia työpaikkoja Lappajärven kunnassa

Lukion äidinkielen sijaisuus. Hakuaika päättyy 21.05.2021. Lisätietoja Kuntarekrystä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?location=38976&lang=fi_FI%2Csv_SE%2Cen_US&sort=-publish_from&limit=24&display=grid.Lappajärven kunta hakee
Ympäristösihteerin viransijaista 1.7. 2021 – 30.4.2022 väliselle ajalle. Aloitusaika myös sopimuksen mukaan.

Viransijainen hoitaa ympäristösihteerin tehtäviä Lappajärven ja Evijärven kunnissa yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Työhön kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölainsäädännön ja maa-aineslain lupa- ja valvontatehtävät sekä kuntien hallintosääntöjen
mukaiset tehtävät. Lisäksi työhön liittyy kunnissa vireillä olevien vesiensuojeluhankkeiden edistämistä ja valvontaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto, mikä pitää sisällään ympäristönsuojeluun liittyviä opintoja. Eduksi katsotaan työkokemus ympäristösihteerin tehtävissä ja vesiensuojeluhankkeissa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset tulee ensisijaisesti toimittaa Kuntarekryn kautta 28.05.2021 klo 12:00 mennessä, paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella: Lappajärven kunta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi. Kuoreen merkintä ”ympäristösihteeri”

 Kuntarekrystä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?location=38976&lang=fi_FI%2Csv_SE%2Cen_US&sort=-publish_from&limit=24&display=grid.

https://paikat.te-palvelut.fi/

 

Yhdyskuntainsinööri, Lappajärven kunta, Lappajärvi

Yhdyskuntainsinöörin virkaan kuuluvat mm.
- tie- ja liikennealan sekä vesihuollon suunnittelu-, kehittämis- ja toteuttamistehtäviä
- maankäytön suunnittelua, maisema- ja ympäristörakentamista
- kiinteistöjoen ja rakennusten hoito- ja kunnossapitotöiden johtaminen ja valvominen
- kunnan toimesta tehtävien rakennus-, hoito- ja kunnossapitotöiden johtaminen ja valvominen
- yhdyskuntateknisiin laitoksiin liittyviä kartoitus- ja mittaustoimia
- kilpailutukseen ja hankintoihin liittyviä tehtäviä
- lähiesimiehen tehtävät
- teknisen johtajan sijaistaminen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää
- joustavuutta, yhteistyökykyä ja uusien asioiden nopeaa omaksumista
- oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta,
- luovuutta, innovatiivisuutta
- aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä
- sähköisten ohjelmien ja sovellusten osaamista
- hankintaosaamista
- kokemusta työnjohtotehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto, mikä pitää sisällään opintoja sekä yhdyskuntatekniikan että talonrakennustekniikan opintosuunnalta.

Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi arvioidaan hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee ensisijaisesti toimittaa Kuntarekryn kautta 18.05.2021 klo 12:00 mennessä, paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella: Lappajärven kunta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi. Kuoreen merkintä yhdyskuntainsinööri.

 Kuntarekrystä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?location=38976&lang=fi_FI%2Csv_SE%2Cen_US&sort=-publish_from&limit=24&display=grid.

https://paikat.te-palvelut.fi/