Yhteystiedot

Vapaa-aikasihteeri:

Anssi Kuusela
044 3699 440 anssi.kuusela@lappajarvi.fi

Vastuualueena:
Vapaa-aikapalveluiden johtaminen, toimintaan liittyvät ostopalvelusopimuksista, liikuntatilojen ja kenttien käyttövuorojen jakaminen, elinvoimalautakunnan valmistelija, Hyvinvointi -koordinointi, Ehkäisevä päihdetyö -koordinointi

Kirjastonjohtaja:

Päivi Pippola
044 3699 663 paivi.pippola@lappajarvi.fi

Vastuualueena:
Kirjastotoiminnan johtaminen, kulttuuripalveluihin kohdentuva työnkokonaisuus 0,2 henkilötyövuotta

Urheilu-, liikunta-, ja ulkoilualueet:

Ari Lehtinen
044 36 99 680 ari.lehtinen@lappajarvi.fi