Tiedote Lappajärven liittymisestä Järvi-Pohjanmaan perusturvaan

Lappajärven kunta on ilmoittanut 18.12.2017 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle irtaantuvansa Kaksineuvoisesta 1.1.2019. Neuvottelut Lappajärven kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimesta on aloitettu 18.1.2018 Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kesken.

Lappajärven liittyminen Järvi-Pohjanmaan perusturvaan 1.1.2019 alkaen on suunniteltava huolella, jotta Lappajärven kunnan asukkaille tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tarjota kuntalaisille mahdollisimman sujuvasti muutostilanteessa.  Siirtoa varten on perustettu neuvottelutoimikunta, joka muodostuu Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin johtavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista sekä Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan puheenjohtajistosta.

Muutos koskettaa myös niitä Kaksineuvoisen työntekijöitä, jotka työskentelevät lappajärveläisten sosiaali- ja terveydenhuollon parissa sekä niitä Järvi-Pohjanmaan perusturvan työntekijöitä, joiden työnkuvat tulevat muuttumaan muutoksen myötä. Siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita.  Päätös yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä on tarkoitus tehdä Alajärven kaupunginhallituksessa ja Kaksineuvoisen yhtymähallituksessa maaliskuun aikana. 

Työsuunnitelman mukaisesti Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin valtuustoille esitetään huhtikuun 2018 aikana yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä, jossa sovitaan, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut konkreettisesti järjestetään lappajärveläisille 1.1.2019 alkaen.

Yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen ja suunnitelmien etenemisen jälkeen Lappajärven kuntalaisille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kuntalaisten on mahdollista kysyä sote-palveluiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.

Tuomo Lehtiniemi
kunnanjohtaja
Lappajärvi

Tarja Penninkangas
peruspalvelujohtaja
Järvi-Pohjanmaan perusturva

Antti Perkkalainen
johtaja, Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen