Maaliskuu 2013

Kuntien vuosi on alkanut kiireisenä. Valtiovalta on jostain saanut pakkomielteenomaisen kannan siitä, että elinvoimaisen kunnan ihannekoko on vähintään 20.000 asukasta. Se on päätöksillään kiirehtimässä kaikkia tätä pienempiä kuntia tekemään kuntaliitossuunnitelmia ja kannaottoja siitä, ja minkä kuntien kanssa liitytään, jos liitytään. Kaikki on tehtävä viimeisen päälle valmiiksi kuntaliitoksia varten riippumatta siitä, tehdäänkö liitos vai ei. 

Kuntia ihmetyttää kiire asiassa. Varsinkin, kun päätöksiin olennaisesti vaikuttavat valtiovallan kannaotot mm sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin, tulevaan valtionrahoitukseen ja kuntalain muutoksiiin ovat vielä auki. Nykysuunnitelmien mukaan kuntien on varmistaakseen ns porkkanarahojen saanti tehtävä päätös kuntaliitoksista viimeistään huhtikuussa 2014, vaikka liitokset tapahtuisivat vasta vuonna 2017. Tämän vuoksi on pakko todeta, että nuo aikataulut eivät ole kuntien tulevaisuuden parhaiden vaihtoehtojen löytymisen sanelemia, vaan tarkoitusperät ovat jossain muualla. Kuntien kannalta päätösaikataulua voisi höllentää vaikka lähes puolitoista vuotta, eikä vieläkään olisi liian kiire. Jäädään katsomaan, miten hanke etenee. Ainakin kuntien enemmistö vaatii monien keskeistenkin ykistyiskohtien tarkentamista. 

Erikoista on myös se, että mitkään tutkimustulokset tai muut selvitykset eivät tue sitä, että suurempi kuntakoko automaattisesti tuottaa edullisempia palveluja. Lappajärven kunnan taloudesta noin kaksi kolmasosaa hoidetaan jo nyt yhteistyössä muiden kanssa vähintään 20.000 asukkaan väestöpohjalla, osassa mukana on jopa lähes 200.000 asukasta. Kuitenkin juuri nämä toiminnot ovat niitä, joiden kasvua ei millään pystytä sopeuttamaan kunnan tulopohjan kasvuprosentteihin, vaan ne paisuvat muuta toimintaa nopeammin. Tämä johtaa talouden tasapainottamisessa väkisin siihen, että muu toimita supistuu. 

Muuten Lappajärven tulevaisuus näyttää hyvältä. Viime vuoden tilinpäätös on perusturvan suurista menoylityksistä huolimatta muodostumassa kohtuulliseksi, ja alijäämä on päätymässä kutakuinkin budjetoidulle tasolle. Verotulot, valtionosuudet ja kunnan muu toiminta toteutuivat siis yli miljoona euroa budjetoitua parempana. Viime vuoden tuloksen jälkeen kunnan kertynyt alijäämä pysyy edelleen siedettävänä, varsinkin jos ottaa huomioon kuntien yleisesti huonon taloustilanteen. Monilla lähialueenkin kunnilla tilanne on huomattavasti vaikeampi.

Suotuisia merkkejä on ilmassa paljon. Virtaa Lappajärvelle -hankkeessa aktivoituneet yrittäjät ovat innolla nostamassa ja tuomassa esiin kunnan tasokasta palveluprofiilia ja tuore hankevetäjä on tervetullut vahvistus kuntamarkkinointijoukkoihin. - Laivan kunnostus etenee aikataulussa, ja ensi kesän tilausristeilymyynti on käynnistynyt hyvin. Kävin tänään tutustumassa laivan kunnostukseen, ja jouduin ilokseni toteamaan, että uusi m/s Ariel tulee korotuksineen, sisätiloineen, kansiterasseineen, ilmastointeineen, valoineen ja muine varusteluineen ylittämään kaikki odotukseni. Nimenvaihdos m/s Veannettaresta on tarpeellinen senkin vuoksi, että ensi kesänä Lappajärvellä seilaa aivan eri tason laiva. 

Lappajärvellä on käynnistymässä yhteismetsähanke, johon kunta on päättänyt laittaa noin 300 he metsistään. Lappajärven metsistä 48 % on muualla asuvien omistuksessa, kuolinpesät omistavat metsistä n 20 %  ja yli 65-vuotiaita omistajista on n 45 %. Metsänomistajien suora yhteys metsiinsä on katkennut ja sen seurauksena metsät jäävät monelta osin hyödyntämättä. Yhteismetsässä tämä ongelma korjaantuu. Jokainen metsänomistaja saa yhteismetsään sijoittamansa metsän arvon mukaisen osuuden yhteismetsästä ja sen vuosittain tuottamasta tuloksesta ilman, että tarvitsee itse tehdä mitään. Metsiä hoitavat tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ammattilaiset. Metsien tuotto tulee hyödynnetyksi täysimäärisesti omistajien ja myös verotulojen kautta yhteismetsän sijaintipaikkakunnan hyväksi. Lähiaikoina erityisesti Lappajärven ulkopuolella olevia metsänomistajia lähestytyään asiassa. Tilaisuuteen kannattaa tarttua.

Näin naistenpäivänä 8. maaliskuuta haluan muistaa varsinkin kaikkia naispuolisia lappajärveläisiä, ja kiittää teitä menneestä ja myös tulevasta toiminnastanne kotipaikkakunnan hyväksi.