Joulukuu 2015

Edellisestä kirjoituksestani tällä palstalla on kulunut jo jonkin aikaa. Tässä välissä on erilaisilla foorumeilla käyty maahanmuuttajakeskustelua, jonka asenteiden voimakkuus ja kannanottojen jyrkkyys on ollut monille yllätys.  Erityisesti Kivitipun poistuminen matkailukäytöstä on ollut joillekin kova pala - sitä se oli minullekin. Mitkään jopa konsulttien toimesta viime hetkiin jatkuneet vaihtoehtojen etsinnät eivät kuitenkaan tuoneet konkurssia tai vastaanottokeskusta parempia ratkaisuja. 

Kivitipun uudet asukkaat ovat pääosin irakilaisia, joukossa myös afgaaneja, juuri äsken tulleita syyrialaisia, sekä joitakin muita kansallisuuksia. Joulukuun alun tiedon mukaan asukkaita on 238 ja heistä 103 on lapsia ja näistä noin puolet kouluikäisiä. Kunnan kaikille kouluille hajautettu, pääasiassa suomen kielen oppimiseen tähtäävä valmistava opetus käynnistyi 48 lapselle joulukuun alussa. Kirkonkylässä ja Länsirannalla on kummassakin kaksi opetusryhmää ja Rantakankaalla yksi. Opetuksen ja tarvittavan viiden opettajan palkkauskulut korvataan kunnalle valtionosuuksina, jotka riittävät hyvinkin peittämään toiminnasta aiheutuneet kulut. Kirkonkylän koulu (entinen keskikoulu) remontoidaan ja otetaan uudelleen käyttöön riittävien varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen turvaamiseksi. Samalla puretaan koulun vanha hirsinen osa.

Kivitipun työntekijöistä 17 sai pitää työpaikkansa, tehtävät tosin muuttuivat joillakin.  Lisäksi on palkattu erityisosaajia sairaanhoitoon, tulkkaukseen ym, niin että pakolaisten vastaanottotoiminta, vartiointi ja kuntaan palkatut opettajat mukaan lukien, työllistää Lappajärvellä noin 30 henkilöä. Monilla maahanmuuttajilla on käytössään pienen kuukausirahan lisäksi kaikki se omaisuus, mikä ennen pakomatkaa pystyttiin muuttamaan rahaksi, ja tämä näkyy myös jonkinlaisena piristysruiskeena kaupoissa. -Esimerkkinä uuden toiminnan tuomasta kysynnän lisäyksestä Kivitipun noin 60 tavarantoimittajalle voisi mainita vaikkapa päivittäin käytettävät noin 250 kanamunaa. Kivitipun viime vuosien normaalitoiminnoissa niitä kului vain neljäs-viidesosa tuosta määrästä.

Yhden suuren poistuttua ainakin väliaikaisesti matkailumarkkinoilta avautui tilaa uusille toimijoille. Kunnan noin vuosi sitten ostama kokoustila-rantasauna-majoitustila  keskipisteenä on aloittanut Aquarius Inn-nimellä toimiva majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita tarjoava pieni hotelli aivan Kivitipun kupeessa. Tähän kokonaisuuteen on tavoitteena saada mahdollisimman paljon lähialueen majoituskapasiteettia vuokrattavaksi yhden palvelunumeron taakse. Myös Kivitipun lähellä oleva Onnintupa saa uuden yrittäjän, ja uudella Onnentupa -nimellä talossa toimii jatkossa matkailuinfon lisäksi mm elintarvikekioski, kahvila ja välinevuokraamo. Jos kesäksi löydetään yrittäjä myös Rantakirppu-ravintolaan, voidaan uimaranta-alueen jatkossakin kokea selvemmin olevan edelleen yleisessä ja yhteisessä käytössä. 

Valtionvarainministeriö määräsi Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin osallistumaan kuntajakoselvitykseen. Käytännössä kriisikunnaksi ajautuneelle Vimpelille haluttiin tarjota vaihtoehtoja selvityksen tekemiseksi. Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli olivatkin osittain lämpeämässä ajatukselle kolmen kunnan kuntarakenneselvityksestä.  Erityiskuntajakoselvittäjä Eero Laesterä kuitenkin päätti, että selvitys tehdään vain Alajärven ja Vimpelin kesken. Näiden kuntien valtuustoissa päätetään aikanaan, miten selvityksen perusteella itse kuntaliitokseen suhtaudutaan. Itse pitäisin aika erikoisena ja vaikeasti perusteltavana sitä, jos mielestäni tilapäisiin ja ratkaistavissa oleviin ongelmiin ajautunut Vimpeli nyt pakotettaisiin kuntaliitokseen vastoin sen omaa tahtoa. Sote-ratkaisun myötä selvästi yli puolet kuntien menoista, ja vielä se selkeästi vaikeimmin hallittava osa, siirtyy pois kuntien talouksista 2019 alusta. Vasta tämän jälkeen on oikea aika katsoa, millaiset mahdollisuudet eri kunnilla on selviytyä niille jäävien palvelukokonaisuuksien tuottamisesta ja rahoittamisesta.

Lappajärven talousnäkymät vaikuttavat tällä hetkellä vielä hyviltä. Kuluva vuosi on toteutunut selvästi edellisvuotta paremmin, ja ilman suuria yllätyksiä tämän vuoden tuloksella saatetaan kattaa jopa kaikki vanhat alijäämät. Jos näin käy, on se kuntalaisilta, yrityksiltä, päättäjiltä ja ennen kaikkea kunnan työntekijöiltä tänä hankalana aikana erinomainen suoritus. Myös tulevan vuoden talousarvioon näyttäisi löytyvän aikaisempia vuosia tasapainoisemmat luvut. Uhkakuvia lähivuosille on kuitenkin runsaasti ilmassa.

Sote-ratkaisu saatiin vihdoinkin, ja tuloksena oli vielä monelta osin selkiintymätön paketti. Kohtuullisen varmaa meille kuitenkin on, että sekä tämän alueen sote, että kuntaa laajemmat hallinnolliset ratkaisut tullaan jatkossa rakentamaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan kokoiselle alueelle. Kun samalla Seinäjoen keskussairaalan asema näyttäisi vahvistuvan, voidaan ratkaisuun maakunnassa olla tyytyväisiä. Olin hiljattain Kuntatalolla Kunta 44 -kuntajohtajaryhmän kokoontumisessa, jossa avattiin sote-ratkaisun yhteydessä tehtyjä määrittelyä. Sellainen tuntuma tuosta tapaamisesta jäi, että fokuksen säilyttäminen parhaan, toimivimman ja taloudellisesti tehokkaimman lopputuloksen saavuttamisessa näyttää olevan aika vaikeaa. Keskeiseksi meinaavat näiden sijasta väkisinkin nousta rakenteet, alueet, hallinto ja toiminnan rahoitus. Toivottavasti hallinnollisia verkkoja, palvelurakenteita ja byrokratiaa päästään purkamaan ja yksinkertaistamaan niin, että ratkaisu oikeasti johtaa selkeään, edulliseen ja tehokkaaseen ja tarpeellisilta osin uudistuneeseen palvelukokonaisuuteen. Myöskään valtakunnallisesti tasapuolisen rahoitusratkaisumallin löytyminen ei vielä ole ollenkaan selvää.


Lappajärvelle on viime vuosien aikana kotiutunut mm runsaasti venäläistaustaisia kuntalaisia, joista on tullut arvokas osa paikallista yhteisöä. Kunnassa oli viime vuoden tilaston mukaan 111 äidinkieleltään vieraskielistä asukasta, mikä oli 3,4 % koko väestöstä. Se on eniten koko Etelä-Pohjanmaalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan yksimielisesti ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen, joka mahdollistaa 30:n Kivitipusta myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneen maahanmuuttajan jäämisen pysyvämmin asumaan Lappajärvelle. Sopimus takaa kunnalle myös riittävän taloudellisen tuen näiden mahdollisten uusien asukkaiden kotouttamistyöhön. Sen, miten onnistumme näiden Kivitipun asukkaiden kanssa,  päätämme viime kädessä me kuntalaiset itse. Omilla toimillamme ja valinnoillamme vaikutamme siihen, onko Lappajärvi jatkossakin hyvä ja turvallinen elinympäristö, jota rakentamaan ja jonka lämpimästä ja myönteisestä ilmapiiristä nauttimaan ovat tervetulleita myös meille tuntemattomammat, apua tarvitsevat ihmiset.

Juhlavuoden kunniaksi päätettiin Lappajärven kunnanvaltuutettujen omasta aloitteesta, että ensi vuonna kunnan kustantamissa koululaislinja-autoissa voivat matkustaa ilmaiseksi kaikki lappajärveläiset, loma-asukkaat ja täällä lomiaan viettävät. Alkuperäinen ajatus tästä syntyi aikoinaan koulunjohtajien kokouksessa. Päätöksellä halutaan tukea asumisviihtyvyyttä sivukylissä ja asiointia omassa kunnassa, lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja sitä kautta olla pieneltä osalta mukana ilmastotalkoissa.

Haluan toivottaa kaikille oikein rauhaisaa ja riemullista Vapahtajan Syntymäjuhlaa ja  avoimen uteliasta vuoden 2016 odotusta!

Tuomo Lehtiniemi