Heinäkuu 2015

Kevät toi vaalit ja uuden hallitukseen. Hallitusohjelmasta saatiin heti alkuaikoina ainakin meille mieluinen tieto siitä, että turhia kuntarakenneselvityksiä ei tarvitse tehdä ja pakkoselvitysvelvollisuus peruttiin. Hallitusohjelma vaikuttaa muutenkin sellaiselta, että sen kanssa  kunnat pystyvät elämään. Vaikka uhkia esimerkiksi toisen asteen koulutuksen ja sen rahoituksen osalta on ilmassa, näyttää kuntien tulevaisuus nyt aiempaa enemmän olevan niiden omissa käsissä. Isona kysymyksenä on kuitenkin edelleen sote, vaikka sen alueellinen organisointi käytännössä nykyisen sairaanhoitopiirin kokoiselle maakuntapohjalle alkaakin olla selvä. Kuntien kannalta merkittävin kysymys on kuitenkin sen rahoituksen järjestäminen. Se pitäisi nykyisten liikkuvien asukkaiden maailmassa hoitaa laajemmilla hartioilla niin, että yksittäisen ihmisen hoito ei suoraan vaikuttaisi tietyn kunnan menoihin. Tämä antaisi myös kuntien talouden suunnittelulle aivan uudenlaisen vakauden.


Lappajärven kunnan tilinpäätös päätyi jo toisena vuotena peräkkäin ylijäämäiseksi. Vuodelta 2014 ylijäämä oli 288.686,42 €, ja kahdessa vuodessa noin puolet taseeseen aiemmin kertyneestä alijäämästä on hoidettu. Myös kuluvan vuoden ensimmäiset kuukaudet näyttävät talouden suhteen lupaavilta. Tämä onkin jatkossa entistä tärkeämpää, sillä uusi kuntalaki antaa selkeät ja tiukat ohjeet siitä, miten taseen alijäämät on hoidettava, jotta kunta voi säilyttää taloudellisen itsemääräämisoikeutensa. Asukaskohtainen velkamäärä n 3.300 € on vielä hallinnassa, mutta kovin paljon sitä ei ole mahdollista kasvattaa ilman, että velkamäärään liittyvät kriisikuntakriteerit alkavat täyttyä. Suuri investointijakso alkaakin tältä erää olla ohi, kun n 1 milj €:n päiväkodin laajennus saadaan tänä kesänä toteutettua. 

Välijoen alueen kehittämiseksi on avautumassa mielenkiintoisia näkymiä. Ensimmäinen talo välijoen rantaan on nousemassa. Jos Kaleettomanlahdesta Välijokeen suunnitteilla olevan kanavahankkeen rahoitus saadaan kokoon, lisääntyy alueen kiinnostavuus huomattavasti. Asuntoalueen taakse suunniteltu järven pinnan tasossa oleva venesatama tekisi aluen tonteista käytännössä sekä  järvi-, että joenrantatontteja. Kunnanhallitus on antanut valtuudet kanavan vesiluvan hakemiselle ja kunnan osallistuminen hankkeen osarahoitukseen toteutumisen varmistumiseksi on periaatteessa hyväksytty. Hanke on siis oikeasti etenemässä.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kunnat ovat koko yhtymän historian ajan olleet esimerkillisen yksimielisiä yhteisistä tavoitteista ja pyrkimyksistä. Niinpä harmistus oli suuri, kun alkuvuodesta riitaannutiin kustannusjaon perusteiden muuttamisesta. Evijärvi ja Lappajärvi eivät voineet hyväksyä perusteiden ja periaatteiden muuttamista jälkikäteen ja pitivät muutosta jopa perussopimiksen vastaisena.  Niinpä nämä kunnat päätyivät tekemään omat tilinpäätöksensä aikaisemmin käytössä olleen ja yhteisesti sovitun kustannusjaon perusteilla. Seurauksena oli, että Kaksineuvoiselta jää puuttumaan rahaa n 280.000 €, ellei kumpikaan osapuoli muuta päätöksiään.
-Yhteisymmärrys tulevan toiminnan periaatteista jäsenkuntien välillä on kuitenkin löytymässä. Luottamuksen palautuminen onkin tärkeää, sillä nyt tarvitaan yksituumaisuutta kuntayhtymän rakentamisessa niin hyvin toimivaksi, että se palvelukonsepteineen on aikanaan liitettävissä tulevaan sote-alueeseen sellaisenaan. Erityisesti tämä tarkoittaa tasokkaan pääterveyskeskuksen aikaansaamista kuntayhtymän keskuspaikalle. Päätökset tästä on tehtävä sinä aikana, kun päätösvalta on vielä jäsenkuntien omissa käsissä. 

Kuntajohtajakentässä on tapahtunut lähikunnissa muutoksia. Kauhavan vuodenvaihteen henkilövaihdoksen jälkeen Evijärven Sabah Sammaletdin on lähdössä Myrskylään. Sabah on ollut virkistävä poikkeus ja väriläiskä meidän muuten niin 'harmaiden' kuntajohtajien joukossa, ja toivotan hänelle hänen itsensä näköistä jatkoa ja sitä kautta menestystä myös uusissa tehtävissä. Yhteistyö hänen kanssaan on ollut antoisaa, mielenkiintoista ja saumatonta, ja sitä jään varmasti kaipaamaan.
- Pitkäaikainen työtoverini, ystäväni, kolleegani ja golfkaverini Juhani Laasanen on myös jättänyt tehtävänsä Vimpelin kunnanjohtajana ja siirtynyt ansaitulle eläkkeelle.  Kiitän häntä Lappajärven ja lähialueen hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä ja toivotan leppoisia ja golfpitoisia eläkepäiviä. Juhanin arvokas panos erityisesti Lappajärven kouluverkkorakenteen oikea-aikaisena uudistajana vaikuttaa vieläkin kunnan vankan talouspohjan rakenteissa.

Vähän rauhatonta on ollut maailmassa. Itänaapurin toimet ovat vieneet maailmanmahtien välit pakote- ja nokittelukierteeseen, jolle ei loppua ole näkyvissä. Pitkä seesteisen turvallisuuden aika tuntuu ainakin tilapäisesti olevan ohi, ja mahdollisuus terrori-iskuihin tai muihinkin väkivaltaisiin konflikteihin on aiempaa lähempänä. Tässä maailmassa meidän pienten maiden, kuntien ja ihmistenkin olisi löytää oma turvallinen kolomme. Monille asukkaille, kesäasukkaille ja lomalaisille Lappajärvestä on tullut sellainen. Tässä kesän ensimmäisten helteiden kynnyksellä toivotan kaikille oikein rentouttavaa, virkistävää ja voimaannuttavaa kesän ja loman aikaa.