Heinäkuu 2014

Sote- lainsäädännössä saatiin viimeinkin ratkaisu -vai ratkaistiinko oikeastaan mitään oleellista? Se, että hallinnollinen raamipäätösvalta annetaan viidelle sote-alueelle, ei vielä kerro käytännön toimintojen eikä varsinkaan niissä toteutuvien odotettujen säästöjen toteutumisesta yhtään mitään. Eräiden asiantuntijoiden arvioiden mukaan käytännön toimintamallin löytymiseen on vielä jopa vuosien matka. Sote-linjauksella vietiin kuitenkin pohja vahvan peruskunnan vaatimukselta, koska suureen ääneen markkinoidulla yli 20.000 asukkaan peruskunnalla ei uudessa linjauksessa olekaan enää roolia perusterveydenhuollon mahdollisena toimijana. Siitä huolimatta tätä varten säädetystä pienten kuntien kuntarakenneselvityspakosta ei haluta luopua. Lappajärvi on linjannut selvityssuuntansa, muttta selvitykseen ryhdytään vasta, jos toteutuspakko näyttää väistämättömältä.

Jotain positiivista kuntarakenneselvityspakostakin on seurannut. Siihen liittyvissä tunnusteluissa on nimittäin löytynyt yhteistyöfoorumi, jossa yhdessä Lapuan, Kauhavan, Evijärven, Vimpelin ja nyttemmin Alajärvenkin kanssa selvitellään eri sektoreilla työryhmissä, olisiko mahdollista löytää lisääntyviä yhteistyömahdollisuuksia. Ja jotain on jo löytynytkin. Lappajärvi tarttui Lapuan tarjoamaan lakimiesyhteistyöhön, mistä on ollut hyviä kokemuksia. Järkevä yhteistyön lisääntyminen on tulevaisuudessakin selvästi kuntaliitoksia parempi vaihtoehto.

Perinteinen järviseutulainen yhteistyökokonaisuus on viime vuosina muuttunut paljon. Alajärvi, Soini ja Vimpeli ovat löytäneet toisensa Järvipohjanmaa-yhteistyössä, missä mukana tietenkin on myös Alajärveen liittynyt Lehtimäki. Kortesjärvi on liittynyt Kauhavaan, mihin suuntaan myös Evijärvi ja Lappajärvi ovat monipuolistaneet yhteistyötään. Lappajärven kunnan budjetista lähes 70 % käytetään näissä yhteistyörakenteissa. Yhteistyötä tehdään jo nyt todella laajasti niillä alueilla, missä se on mahdollista ja järkevää. Viimeisin ratkaisu koskee varhaiskasvatusyhteistyön jatkamista Kaksineuvoisesta siirtyvällä kokonaisuudella Kauhavan hallinnoimana. Monet paikallisesti hoidettavat kuten vaikkapa kaavoitukseen, maankäyttöön ja koulutukseen littyvät asiat halutaan jatkossa pitää edelleenkin omassa päätösvallassa. 

Kuntien tulevaisuuden kannalta oleellisinta on talouden kehittyminen. Kunnossa oleva kuntatalous on vahvin perusta itsenäiselle toiminnalle. Huolimatta lähes puoli miljoonaa euroa alijäämäisestä talousarviosta saatiin viime vuoden tulos käännetyksi 45.432,65 € ylijäämäiseksi, mikä poikkesi edukseen monista naapurikunnista.  Kuluvan vuoden talousarvio on viime vuoden tapaan tehty lähse puoli miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toukokuun toteutuminen ennakoi jälleen lähes tasapainoista tilinpäätöstä, ellei vuoden aikana tapahdu mitään yllättävää. Tämä siitä huolimatta, että valtionosuuksiin tehtiin suuria leikkauksia. Hyvään tulokseen vaikuttaa erityisesti yhteisöverotilitysten lisääntyminen yli 30%:lla edellisvuoden alkuun verrattuna. Myös työllisyys on kohentunut maaliskuun 9,8 %:sta toukokuun 6,7 %:iin, mikä on koko maakunnan alhaisimpia. Tiukalla taloudenhoidolla ja järkevällä menokehityksellä tältäkin vuodelta on lupa odottaa hyviä talousuutisia.

Viime vuonna valmistui kauniiseen rantamaisemaan venesataman ja terveyskeskuspalvelujen ääreen palveluasuntoja 46 vanhukselle. Myös uusi paloasema päätien varressa on otettu käyttöön ja parhaillaan on menossa pienen keskeytyksen jälkeen uudestaan käynnistyvä palveluasuntojen rakentaminen 15 kehitysvammaiselle.
Lappajärvellä ollaan panostamassa erityisesti tasokkaaseen asuntotuotantoon. Myllynrannan asuntorakentamishankkeen toteutuminen on varmistunut, ja jo tänä kesänä  käynnistyy aivan keskustan rantaan tulevien rivitaloasuntojen rakentaminen. Lisäksi on lähtemässä käyntiin pitkään suunniteltu rivitalorakentaminen urheilukentän päädyssä olevalle rinnetontille aivan palvelujen ääreen. Kunta on lisäksi hankkinut Kivitipun yhteyteen rakennetuista kerrostaloista yhteensä kahdeksan tasokasta asuntoa hyvien palveluiden ääreltä vuokrakäyttöön. Nämä yhdessä useiden muiden käynnistyneiden ja suuniteltujen asuntokohteiden kanssa takaavat uusille asukkaille tai paluumuuttajille monipuolisia vaihtoehtoja oman kodin löytämiseksi. -Niille, jotka haluavat rakentaa oman kotinsa itse, löytyy mahdollisuuksia Rovastilan tai Pentinniemen rantamaisemista, sivukylistä, tai vaikkapa parhaillaan kaavoitettavasta 'maalaiskylästä', jonka laitumet ja laajat pienimuotoisen kotieläinten pitämisen salliviat tontit mahdollistavat modernilla tavalla perinteisen maalaisidyllin toteutumisen.

Vuosittain julkaistava tapahtumakalenteri lupaa Lappajärven kesään yli 300 tapahtumaa. Halkosaaren kesäteatterissa pyörii parikin esitystä; omana tuotantona 'Tankki täyteen' -komedia ja vierailevana näytäntönä 'Mielensäpahoittaja ja ruskea kastike', jossa on mukana Salkkareistakin tuttu Jarmo Koski. Itäkylän kylätalon rannassa esitetään lastenteatterissa näytelmä 'Pelastakaa Pitkästön kummitus'. Kalastajat, nappulaurheilijat ja golfarit pääsevät kisaamaan joka viikko, omia leirejä löytyy kirjoittajille, kuvataiteilijoille tai vaikkapa rockmusiikin harrastajille. Monien yksittäisten tapahtumien joukosta on nostettava esiin noin 15.000 kävijää keräävät heinäkuiset kesämarkkinat, joista on muodostunut vuosittainen tuttavien, ystävien ja kesälappajärveläisten kohtaamispaikka.  Suuria osallistujamääriä saavat liikkeelle myös kuntoneliöön kuuluvat hiihto-, pyöräily-, soutu ja juoksutapahtumat.

Vaikka valtakunnallisten päätösten tuulet ovatkin puhaltamassa pieniä kuntia yhteen, Lappajärvellä uskotaan toisenlaiseen tulevaisuuteen.  Itsenäisyydestä ollaan valmiit luopumaan vain, jos sille löytyy oikeat ja riittävät perusteet. Pienen kunnan kehityksen kannalta on tärkeää, että pystytään täysipainoisesti hyödyntämään omat vahvuudet ja menestystekijät.  Lappajärvellä tällaisia ovat osaavat ja luontevat ihmiset, ympäristö, luonto ja erityisesti ainutlaatunen meteoriittijärvi. Sen rannalla on hyvä tehdä työtä ja kasvattaa lapsiaan tai vaikka viettää turvallista ja inhimillistä vanhuutta.  Upeat järvimaisemat ja kraaterijärven ainutlaatuinen tunnelma antavat myös matkailijalle kokemuksen, jonka luokse haluaa palata. Tuletpa siis Lappajärvelle käymään tai olemaan pitemmäksikin aikaa, olet aina tervetullut. (katso http://www.esitteemme.fi/lappajarvi)

Mukavaa alkanutta kesää!

Tuomo Lehtiniemi
kunnajohtaja