Esiopetus

Lappajärvellä järjestetään kaikille 6-vuotiaille tarkoitettu esiopetus Rantakankaan ja Länsirannan kouluilla sekä Lappajärven yhteiskoululla syyslukukauden 2020 ajan Kivikoululla ja kevätlukukaudesta 2021 lähtien uudella Yhteiskoululla. Perusopetuslain mukaan esiopetusta annetaan 18,5 h viikossa.  

Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta perjantaihin 21.2.2020 mennessä. Ilmoittautumisohjeet lähetetään koteihin kirjeitse. Samalla hakemuksella ilmoitetaan myös alustava aamu- ja iltapäivähoidon tarve.
Hakuajan ulkopuolella kuntaan muuttavat voivat tulostaa, täyttää ja toimittaa oheiset lomakkeet koulutoimistoon.

Esiopetuspaikka määräytyy koulupiirijaon mukaan ellei erityisistä syistä ole tarvetta tästä poiketa.

Lukuvuosi 2020 – 2021 alkaa tiistaina 11.8.2020 ja päättyy esioppilaiden osalta 04.06.2021. tai 05.06.2021. Joululoma alkaa 18.12.2020 ja kevätlukukausi alkaa 07.01.2021. Syysloma on totutusti viikko 42 ja hiihtoloma sijoittuu viikolle 9.

Jos hoidon tarve ilmenee 21.2.2020 jälkeen, tehkää esikoululaisen päivähoitohakemus ja toimittakaa se mahdollisimman pian koulutoimistoon.

Lisätietoja antavat siv.joht. Tarja Puro 044-3699 221 ja rehtori Antti Turpeinen 044-3699 415