Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12§). (avi.fi).

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatiovastuu on kunnilla. Alueellamme on käynnistetty vuonna 2017 Evijärven, Kauhavan, Lappajärven sekä eri sidosryhmien kesken ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva työryhmä, joka vastaa palveluiden toteutuksesta ja seurannasta. Lappajärven kunnan ehkäisevästä päihdetyön toteutumisesta vastaa elinvoimalautakunta. Ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva- ja sidosryhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilö on vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela.

Ehkäisevän päihdetyön manuaali

Alla olevaa linkkiä klikkaamalla pääset katsomaan ehkäisevän päihdetyön manuaalia. Manuaalissa on esitelty kuinka ehkäisevää päihdetyötä alueellisessa verkostossa toteutetaan - koordinoivat vastuuhenkilöt, seudullinen työryhmä, työn rakenteet, prosessit ja palvelut.

Ehkäisevän päihdetyön koulutus, kampanjat ja materiaalit (Ehyt ry):

Osamisen varmistaminen, tiedon- ja vaikuttamistyön lisääminen