Ehkäiseväpäihdetyö osana vapaa-aikapalveluita

Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mielen-terveyden edistäminen ovat ratkaisevan tärkeitä tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Opimme yhä enemmän siitä, kuinka paljon yhteistä on mielenterveys- ja päihdeongelmilla ja niiden ehkäisemisellä ja vähentämisellä, vaikka aivan sama asia ne eivät olekaan. Siksi on järkevää koota kunnan näitä koskevat tehtävät yhteiseen strategiaan.

Käytännössä kunnat ovat koordinoineet ehkäisevää päihdetyötä monin eri tavoin. Aiemmissa tutkimuksissa ja suosituksissa on tunnistettu muutamia tekijöitä, joita voidaan pitää keskeisinä kuntien ehkäisevän päihdetyön perusrakenteina: 1) lain mukainen nimetty toimielin, jonka tehtäviin ehkäisevä päihdetyö on määritelty 2) monialainen työryhmä, joka toteuttaa käytännössä ehkäisevää päihdetyötä 3) ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta käytännössä vastaava taho (esim. ehkäisevänpäihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori) 4) ehkäisevän päihdetyön sisältävä ja sitä ohjaava strategia tai toimintasuunnitelma, kuten hyyvinvointikertomus ja -suunnitelma tai erillinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (ks.Markkula ym. 2014).

Ehkäisevän päihdetyön koordinointi on aloitettu yhdyskunta-alueella Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi vuonna 2018 kuntalähtöisesti. Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva alueellinen ja moniammtaillinen toimielin on kokoontunut nyt 4 kertaa. Kesän aikana saamme tuotettua Ehkäisevän päihdetytoiminnan kokonaisuuden jokaisen kunnan www-sivuille - materiaalia ilmestyy tänne kesällä 2018 lisää. Huomioimme lakisääteiset asiat, mutta paljon muutakin.